Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Øregribber i ferd med å slå seg ned på et kadaver
Øregribber i ferd med å slå seg ned på et kadaver

Gribben lytter etter maten

Forskere har lenge trodd at gribb og andre flygende åtseletere bare bruker synet for å finne mat. Ny forskning tyder på at de også bruker hørselen.

Fugler som lever av døde dyr, sirkler rundt i lufta og speider etter maten. At de også bruker andre sanser, visste ikke forskere før de nylig gjorde et forsøk på Afrikas savanner.

Siden rovdyrs kamp om byttene fører med seg betydelig støy, brukte forskere lydopptak fra slike kamper for å undersøke om gribben lot seg lokke.

Lyden av kalv i nød

Kampene er hørbare over store avstander og i lange perioder. Forskerne brukte opptak av en urolig gnukalv, løver og hyener.

Dette ble spilt av gjennom kraftige høyttalere på mange ulike steder i økosystemet Serengeti, nord i Tanzania.

Til sammen 318 lydopptak ble spilt av, hvert på 60 minutter, tidlig om morgenen.

I hele 122 av tilfellene ble mye fugl registrert, noe som overrasket forskerne.

Bare lyd, ikke mat

– Vi brukte ikke lokkemat under forsøkene. Dermed kan vi utelukke at fuglenes respons kun skyldes synsinntrykk. Dette beviser at åtsel-etende fugler kan bruke hørselen for å lokalisere mat, mener forsker Craig Jackson i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han er hovedforfatter på en artikkel i tidsskriftet Ecology and Evolution, hvor funnene nylig ble publisert.

Forskerne trodde også at det var hyener, sjakaler og andre åtsel-etende pattedyr som trakk gribbene til kadaveret. Men mer enn to av ti ganger var det fuglene ankom stedet først, noe som tyder på at dette ikke stemmer.

Ny forskning viser at gribben bruker hørselen, og ikke bare synet, når den leter etter mat. Her er en hettegribb.
Ny forskning viser at gribben bruker hørselen, og ikke bare synet, når den leter etter mat. Her er en hettegribb.

Landet nær høytalerne

Totalt registrerte forskerne 482 fugler. Av disse var 320 gribber, 109 ørner, 21 storker, 16 glenter og 16 kråker.

I nesten 90 prosent av tilfellene landet fugler i nærheten av høyttalerne. Fem av de seks gribbartene som er kjent i området, dukket opp.

– Mange fugler har en godt utviklet evne til å høre. Ofte er oppfatningen deres av lyd nesten lik den hos pattedyr. Siden gribber har fulgt de samme evolusjonære tilpasningene som store rovdyr, er det ikke overaskende at de har utviklet evnen til å utnytte lydsignaler, sier Jackson.

Hovedmålet til forskerteamet var å kartlegge endringer i store rovdyrgrupper i Serengeti-økosystemet i Tanzania. Dette gjorde forskerne ved å gjenta en undersøkelse som ble utført rundt årtusenskiftet. Studien er en del av EU-prosjektet AfricanBioServices.

Referanse:

Craig R. Jackson m.fl: A dead giveaway: Foraging vultures and other avian scavengers respond to auditory cues. Ecology and Evolution 2020

Ny forskning viser at gribben bruker hørselen, og ikke bare synet, når den leter etter mat. Her er en hettegribb.
Ny forskning viser at gribben bruker hørselen, og ikke bare synet, når den leter etter mat. Her er en hettegribb.
Powered by Labrador CMS