På Fulufjället i Sverige nær grensen til Norge overlever den lille granen Old Tjikko.
På Fulufjället i Sverige nær grensen til Norge overlever den lille granen Old Tjikko.

Verdens eldste tre vokser nær grensen mellom Sverige og Norge

Den snart 10.000 år gamle urgranen er bare fem meter høy, men begynte å vokse like etter istiden.

Ikke mange årene tilbake lærte norske skoleelever at grana kom hit østfra for mellom 2.000 og 3.000 år siden.

Men for ti år siden oppdaget forskere ved Umeå universitet i Sverige et tre oppe på Fulufjället – rett øst for Trysil i Norge. Treet viste seg å være 9.500 år gammelt.

Forskerne bestemte seg for å oppkalle treet etter hunden Tjikko som var med dem på turen da de fant det. Granen fikk dermed navnet Old Tjikko.

Nå viser nye DNA-studier, utført av forskere ved Uppsala universitet, at de aller første grantrærne kan ha kommet til Sør-Sverige allerede for 14.700 år siden.

Det vil si at granen kom hit like etter at isen fra siste istid så vidt hadde begynt å forsvinne.

Ble med landhevingen opp etter istiden

– Våre resultater tyder på at granen fulgte kanten av isdekket og vandret nordover, sier forsker Laura Parducci til det svenske tidsskriftet Forskning & Framsteg.

Men grantrærne har hele tiden holdt seg under tregrensa på rundt 1.000 meter.

Årsaken til at det gamle treet nå likevel vokser oppe på snaufjellet nær Trysil – mer enn hundre meter høyere enn det som regnes som tregrensen – er rett og slett at grantreet har blitt med landhevingen opp etter istiden. Old Tjikko har beveget seg oppover i høyden sammen med fjellet det vokser på.

Laura Parducci og kolleger forteller i en artikkel publisert i tidsskriftet Nature Communication, at de har funnet de samme genene som Old Tjikko har i grantrær som vokser nedenfor Fulufjället.

– Da Old Tjikko begynte å vokse, sto treet på betydelig lavere høyde enn i dag. Men når en gran vel har slått rot, så er den robust og kan overleve også høyere opp enn tregrensen. Det skyldes blant annet at grantreet formerer seg gjennom rotskudd, forteller Uppsala-forskeren.

Har funnet flere gamle trær

Forskerne ved Umeå universitet gjorde for ti år siden fire karbon 14-dateringer av trerester de fant rundt Old Tjikko. Disse var henholdsvis 375, 5.660, 9.000 og 9.550 år gamle.

Alle fire prøvene viste seg å komme fra samme det samme individet.

Dagens trestamme på Old Tjikko er bare fem meter høy. Selv om grana kan ha hatt mange slike stammer i tusenårenes løp, så har treets rotsystem overlevd i alle disse årene. Ikke noe av det som i dag kan kalles «levende», er så gammelt som 9.500 år. Men genetisk sett er treet akkurat det samme individet som da det begynte å spire.

Forskerne har senere funnet rundt 20 trær i fjellområder i Nord-Sverige og Mellom-Sverige som alle er mer enn 8.000 år gamle.

Treet Old Rasmus som forskerne også har funnet, kan være like gammelt som Old Tjikko.
Treet Old Rasmus som forskerne også har funnet, kan være like gammelt som Old Tjikko.

Karbon 14-dateringer

Parducci og kollegene hennes konkluderer altså i den nye studien sin med at grantreet trolig kom inn i Skandinavia fra øst for mer enn 14.000 år siden. Old Tjikko og Old Rasmus var en del av denne første bølgen av grantrær som begynte å bevege seg vestover og nordover.

Hun forklarer for Forskning & Framsteg at den tidligere misforståelsen rundt granas korte tilstedeværelse i Skandinavia, har sammenheng med at man anslo alderen på granas inntog i Norden basert på pollen funnet i myrer.

Nå mener forskerne at de med sine DNA-studier kan slå fast at grana kom til Norden for kanskje 14.700 år siden.

Karbon 14-datering

Karbon-14–datering er en metode for å aldersbestemme karbonholdig materiale som for eksempel kalkskall fra dyr, torv og trekull med en radioaktiv isotop av grunnstoffet karbon, 14C.

Metoden er brukbar for aldere fra noen hundre til omkring 30.000 år.

Kilde: Store norske leksikon

Du kan lese mer om metoden i saken Karbon-14-datering: Hvordan vet vi når denne mannen ble begravet

Hvor kommer grana fra?

Hvor grana kom fra da den etablerte seg i Norden etter istiden, er fortsatt usikkert.

Kanskje har grantrærne rett og slett overlevd istiden i små isfrie lommer i Norden?

Professor Inger Greve Alsos ved UiT – Norges arktiske universitet fant sammen med kolleger i en DNA-studie for noen år siden, helt overraskende at grantrær kanskje kan ha overlevd istiden i en slik lomme oppe på nordenden av Andøya, nord i Nordland.

De fant 15.000–20.000 år gammelt DNA fra furu og gran i bunnen av en innsjø på Andøya. Dette var da den siste istiden var på sitt aller kaldeste. Forskerne har også funnet 10.300 år gammel DNA fra gran i Nord-Trøndelag.

Parducci og kolleger vil ikke avvise at Old Tsjikko kan ha sine aner fra Andøya. Men de heller mer i retning av at grantrærne som kom til Norden da istiden gikk mot slutten, kom fra isfrie områder øst eller sør for det store isdekket som lå over Norden.

Norges eldste gran

I Trillemarka i Buskerud vokser det som kan være Norges eldste storvokste grantre. Grana som nå vil være 542 år gammel, kan du lese mer om i en artikkel hos forskning.no fra 2012.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanser:

Kevin Nota mfl.: Norway spruce postglacial recolonization of Fennoscandia, Nature Communications, mars 2022. Doi.org/10.1038/s41467-022-28976-4

Mats Karlsson: Old Tjikko var en av urgranarna. Forskning & Framsteg, 2022.

Forskningsrådets prosjektbank: Ancient DNA of NW Europe reveals responses to climate change (Vokste det trær på Andøya under siste istid?).

Svensk Wikipedia-artikkel om Old Tjikko

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS