Bøker: Look to Norway

To ringrever i sosialpolitisk forskning, professorene Knut Halvorsen og Steinar Stjernø ved Høgskolen i Oslo, har skrevet Norges første samlede framstilling om velferdsstaten på engelsk.

Publisert
"Work, Oil and Welfare"
"Work, Oil and Welfare"

- Vi kunne ikke skrive denne boka uten å ha olje med i tittelen, sier de to, som har kalt boka ”Work, Oil and Welfare”.

Men de benekter hardt at dette er en politisk bok.

- Hadde vi skullet skrive en politisk bok, hadde vi nok trått til mye mer når det gjelder blant annet utfordringer framover, sier Stjernø.

- Dette er en fagbok beregnet på utlendinger med nøktern kritikk, drøftinger og sammenliknende perspektiver på blant annet arbeidsmarkedet, familiepolitikk, økonomi, fattigdom, frivillig sektor, helse og sosialhjelp, sier Stjernø.

- Vi har undervist i dette i årtier og produsert jevnlig forskning knyttet til dette området. Samtidig har vi et stort nettverk av internasjonale kontakter både gjennom EU-nettverk og nordiske prosjekter. Ved å studere andre land, skjønner man mer av sitt eget.

Dilemmaer

De to professorene har vektlagt den historiske forståelsen og dilemmaet mellom likhet og effektivitet.

- Kjernepunktet i velferdsstaten er lønnsarbeidet, sier Halvorsen.

- Sosialpolitikken skal være produktiv, og alt er konsentrert om arbeidslivet. Vi har en yrkesdeltakelse som er høyere enn i de fleste land. I den norske velferdsmodellen ser vi også høy yrkesdeltakelse blant kvinner, samtidig som vi har høye fruktbarhetstall.

Global økonomi

Mens professor Steinar Stjernø (t.v) har skrevet fagbok på engelsk før, debuterer professor Knut Halvorsen med  ”Work, Oil and Welfare”. (Foto: Kari Aamli)
Mens professor Steinar Stjernø (t.v) har skrevet fagbok på engelsk før, debuterer professor Knut Halvorsen med ”Work, Oil and Welfare”. (Foto: Kari Aamli)

- Vi har en økonomi som er omstillingsdyktig, og vi deltar i konkurransen i den globale økonomien.

- Dette er stikk i strid om hva man tenkte om velferdsstater tidligere. At vi har et sosialt sikkerhetsnett, gjør at vi er omstillingsvillige, sier Halvorsen.

Det mest utfordrende for de to har vært å skrive om betydningen av innvandring, aldring og globalisering.

- Utfordringene og dilemmaene er mindre i Norge enn i andre land på grunn av høy sysselsetting. Samtidig skaper selvsagt oljeinntektene en spesiell situasjon, sier Halvorsen.

De store linjer

Boka handler om de store linjer i velferdsstaten. Forfatterne har ønsket å være à jour med statistikk og referanser, og de har ferske tall.

- Vi vil også slå hull på myten om universalismen – det at alle er berettiget til støtte. Det er i dag sosiale ulikheter i blant annet helse- og eldreomsorg.

- Kontantytelser er knyttet til arbeidslivet, og for de som ikke har vært i arbeid som studenter og andre, blir sykepenger og dagpenger lave, sier Stjernø.

Stjernø har stridd litt med å forklare hvorfor den norske velferdsstaten er blitt så annerledes enn i mange andre vestlige land:

Tillit

- Det er et særtrekk ved norsk historie at vi hadde en opplyst bondestand som samarbeidet med en framvoksende arbeiderbevegelse. Samtidig har mellomsjiktet i Norge alliert seg til venstre i politikken.

- Den norske befolkningen fikk gode erfaringer med statens rolle. Tilliten til det offentlige, staten og enkeltmennesket er viktig i dette. Det har gjort at vi kunne ha en høyere grad av fellesløsninger enn i andre land, argumenterer Stjernø.

- Framover blir det viktig å passe på at nye grupper ikke blir stående utenfor i et samfunn som blir stadig mer heterogent. Folk må integreres i arbeidsmarkedet og barn må få utdanning. Grupper med mennesker må ikke låses fast i lavtlønnsyrker eller bo i boliggettoer, sier Halvorsen.

Merket behovet

De to professorene har merket behovet for boka, blant annet i sitt arbeid ved masterstudiet i internasjonal sosial- og helsepolitikk, som finnes på Høgskolen i Oslo.

Her foregår all undervisning på engelsk, og det er svært mange utenlandske studenter.

- Boka er et utrykk for globaliseringen. Stadig flere studenter kommer til Norge for å studere, samtidig som mange norsk studenter også reiser ut.

- Mange ønsker å vite mer om den norske velferdsmodellen, så jeg vil tro at boka vil være egnet som gaver til delegasjoner og andre, sier Stjernø.

- Den engelske teksten kan også være god for norske studenter som en innføring i engelske begreper fra sosialpolitikken på norske fenomener, sier Halvorsen.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo - Les mer