Den nye studien viser at personlighetene i maurtuene avhenger av naturlandskapet. (Illustrasjonsfoto: Yeung Man Chun, Shutterstock, NTB scanpix)
Den nye studien viser at personlighetene i maurtuene avhenger av naturlandskapet. (Illustrasjonsfoto: Yeung Man Chun, Shutterstock, NTB scanpix)

Hvorfor oppfører maur i ulike tuer seg så forskjellig?

Amerikanske forskere har sett at forskjellige kolonier av maur kan ha ulik personlighet. Blant annet er noen kolonier mye mer aggressive når de beskytter maurtua si.

Det finnes utrolig mange maur på jorda. Noen forskere opererer med tallet 10 000 trillioner, altså 10 000 milliarder milliarder. Da er det kanskje ikke så rart at maurene i de forskjellige maurtuene ikke oppfører seg helt likt. Men hvorfor oppfører de seg annerledes? Det mener forskere at de nå har funnet ut av.

Forskere ved Arizona State University har forsket på azteca-maur som bor i cecropia-trær, som er en planteslekt i neslefamilien som vi finner i tropiske områder i på det amerikanske kontinentet. Cecropia-trærne er hule og er fylt med næringsrik føde. Her kan maurene kan bo og leve et godt liv. I bytte gir maurene planten beskyttelse mot planteetere og skadelige klatreplanter.

Vennlig eller aggressiv oppførsel

Forskerne fokuserte på fem karaktertrekk.  

De så hvordan maurene patruljerte, hvordan de reagerte på vibrerende forstyrrelser, hva slags respons de hadde på inntrengere, hva de gjorde da de oppdaget ødelagte blader, og om de hadde noen utforskende tendenser.

Det forskerne så var at ulike maurtuer viste svært forskjellig respons, spesielt i fire av de fem karaktertrekkene. Maurtuene varierte mye når det gjaldt respons på inntrengere, respons på ødelagte blader, utforskende tendenser og patruljering.

Maurtuene ble gitt en slags poengsum etter hvor aggressive eller vennlige de var i oppførselen. Jo høyere poengsum desto mer aktiv, responsiv og aggressiv maurtue. Utfra dette foreslår forskerne at det er en sammenheng mellom maurtuenes personlighet og hvor effektive de er til å beskytte seg.

Studien, som er publisert i tidsskriftet Behavorial Ecology, viser at personlighetene i maurtuene avhenger av naturlandskapet, og at det er viktig at ulike kolonier innenfor samme art oppfører seg ulikt.

– Ikke bare har azteca-maurtuene distinkte personligheter i naturlige situasjoner, men personlighetene er også koblet opp mot helsa til treet de bor i. Det kan være at maurtuen påvirker helsa til treet, men det kan like godt være planten som påvirker maurtuens helse, sier Peter Marting, forsker ved School of Life Sciences ved Arizona State University, som står bak studien.

Forskerne kunne blant annet se at de maurene som bodde i trær med mye ødelagte blader var mindre agressive når de skulle forsvare tua mot inntrengere.

Dyr har forskjellig dialekt

Det er ikke bare maur som har forskjellige personligheter, eller trekk som kan minne om oss. Forskere mener for eksempel at mange dyr har egne dialekter.

Man kan høre ulike kvitrende aksenter hos den samme fuglearten på forskjellige steder i et land. Noen fuglearter lærer til og med helt andre sanger i enkelte områder.

Også sjimpanser kan endre måten de kommuniserer på når de flytter sammen med andre artsfrender.

Referanse:

Peter R. Marting, William T. Wcislo, Stephen C. Pratt. Colony personality and plant health in the Azteca-Cecropia mutualism. Behavioral Ecology. DOI: 10.1093/beheco/arx165. Desember 2017. Studien kan du lese her.

Powered by Labrador CMS