Hundekvein best for greenen

En ny studie viser at gressarten hundekvein takler føreforholdene på norske golfbaner bedre enn andre arter.

Gressarten hundekvein egner seg best på norske golfbaner. Her fra Mørk Golf. (Foto: Marianne Mork-Olsvik)
Gressarten hundekvein egner seg best på norske golfbaner. Her fra Mørk Golf. (Foto: Marianne Mork-Olsvik)

Golfklubbene i Norge må hvert år bruke store summer for å gå orden på gresset før hordene av golfglade mennesker slippes løs på vårparten.

Forskere i inn- og utland jobber kontinuerlig med å finne fram til den gresstypen som egner seg best til å takle snø, frost og skandinavisk ruskevær.

Av Norges vel 170 golfbaner er det mindre enn ti baner som helt eller delvis benytter hundekvein (Agrostis canina).

Foreløpig er krypkvein (Agrostis stoloniferera) den mest populære gressarten på skandinaviske greener, men forskerne mener klubbene og deres greenkeepere heller bør satse på økt bruk av hundekvein, eventuelt i kombinasjon med rødsvingel.

Tidligere sortsforsøk på Bioforsks forsøksfelt ved Apelsvoll og Landvik har vist at hundekvein har veldig bra overvintringsevne.

– Hundekvein har flere fordeler sammenlignet med for eksempel krypkvein, som er den mest tradisjonelle arten for greener på golfbaner.

– Den er tett, har veldig fine blader, og krever mindre nitrogen og vann sammenlignet med krypkvein, forteller forsker Tatsiana Espevig ved Bioforsk.

Dog gjenstår arbeid med å finne best mulig skjøtselsregime for denne arten. Hvis den ikke får optimale forhold vil det dannes mye filt, noe som er problematisk for vekstforholdene.

Utvandret til Amerika

Opprinnelig kommer hundekvein fra Nord-Europa, men i løpet av emigrasjonsperioden rundt forrige århundreskifte ble gressarten brakt til Nord-Amerika, der greenkeepere prøvde den ut – og likte hva de fant.

Da gjødsling og plantevernmidler ble tatt i bruk for fullt, tok krypkvein igjen over tronen som den foretrukne gressarten på greenene.

Velvet bentgrass ble ”gjenoppdaget” gjennom prosjektet ”Evaluation of turfgrass varieties for Scandianavian putting greens” (STERF, 2003-2006).

Her viste det seg at hundekvein hadde bedre forutsetninger for å overleve vinteren enn andre sorter, i hvert fall der det ikke ble benyttet plantevernmidler.

Powered by Labrador CMS