Tidligere forskning har basert seg på hva foreldrene vet om barnas mobil- og nettbrettbruk. Nå har amerikanske forskere brukt andre metoder, nemlig apper som registrerer bruken. Da viser det seg at foreldrene har dårlig oversikt.
Tidligere forskning har basert seg på hva foreldrene vet om barnas mobil- og nettbrettbruk. Nå har amerikanske forskere brukt andre metoder, nemlig apper som registrerer bruken. Da viser det seg at foreldrene har dårlig oversikt.

Vet du hvor mye barna dine ser på skjerm?

Mange foreldre har ikke oversikt over barnas skjermbruk, ifølge ny amerikansk studie.

Sommer, sol og skjermtid.

I baksetet på bilen eller på regntunge fridager kan det være lett å ty til mobil og nettbrett for holde barna i åndelig aktivitet.

De små skjermene er ikke bare utmerkede fredsmeklere – de er også svært effektive lyddempere for foreldre som trenger litt ro og fred en stakket stund.

Men hvor mye tid bruker egentlig barna dine på skjerm?

En ny amerikansk studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Pediatrics viser at foreldre ofte ikke vet.

Forskning basert på hva foreldrene sier

Det meste av det forskere vet om barns skjermtid til nå, kommer fra foreldrene. Forskere intervjuer dem om hva, hvor ofte, hvor lenge og når på dagen barn ser på skjerm.

I denne studien for eksempel, som viser hvor mye små barn mellom syv og 18 måneder ser på skjerm, er funnene basert på hva mødrene rapporterer om skjermbruken til barna.

Men nå viser det seg at dette sjelden reflekterer virkeligheten.

En app avdekker skjermbruken

Forskerne bak den nye studien brukte apper for å undersøke barnas mobilbruk.

Appene ble lastet ned på de mest brukte nettbrettene og/eller mobilene. Der registrerte de hvilke programmer og apper barna brukte og hvor lenge de brukte dem over en periode på syv til ti dager.

Deretter sammenlignet de dette med informasjon de fikk fra foreldrene om barnas skjermbruk.

Foreldrene hadde dårlig oversikt

Konklusjonen var at informasjonen fra foreldrene var unøyaktig.

Bare 30 prosent av dem visste akkurat hvor mye barna deres brukte skjerm.

Resten enten underrapporterte (35 prosent) eller overrapporterte skjermbruken (35 prosent).

Over fire timer

Forskerne undersøkte til sammen 346 mobiler og nettbrett i like mange småbarnsfamilier. Hovedmålet var å avdekke hvor mye foreldrene faktisk vet om skjermbruken til barna.

Men de fant også ut av andre ting:

35 prosent av barna i undersøkelsen hadde enten egen mobil eller nettbrett. De ble brukt i gjennomsnitt 115 minutter om dagen, altså nesten to timer.

Men her var også det store forskjeller. Noen av dem ble brukt i bare noen minutter, mens andre i over fire timer.

Den mest brukte appen blant barna i undersøkelsen var YouTube og YouTube Kids. Dette blir kalt uregulert videostreaming, og barna i undersøkelsen tilbragte i gjennomsnitt mellom 44 og 113 minutter daglig her.

Hvor farlig er skjermbruk blant små barn?

Disse tallene gjør forskerne bak den nye studien bekymret for småbarnas bruk av skjerm. De mener skjermbruken påvirker barnas helse og utvikling, uten at vi ennå helt vet hvordan.

Noe vet vi likevel allerede:

I 2019 viste forskning fra NTNU at høy skjermbruk kan hemme barns utvikling.

Samme året fant noen amerikanske forskere endringer i hjernen hos 3 til 5-åringer som brukte skjerm mye.

Samtidig uttalte en amerikansk forsker tidligere i år at barn ikke får dårligere sosiale evner av mye skjermtid, basert på en studie omtalt på forskning.no her.

Viktigere hva som skjer når skjermen er slått av

NTNU-forsker Beate W. Hygen har tidligere uttalt til forskning.no at hun ikke er veldig bekymret for selve skjermtiden til norske barn, i hvert fall ikke foreløpig.

Til det vet vi for lite om hvordan det påvirker små barn.

– Det viktige er hva som skjer ellers i barnets liv, sier hun i denne saken på forskning.no.

– Det er mye vi vet om behov for kontakt og kvalitet i foreldre-barn samspillet. Og vi vet mindre om positive og negative konsekvenser av skjermbruk for så små barn.

Ikke bare mobil og nettbrett

Den nye studien om barnas skjermtid er gjennomført blant amerikanske familier.

Der vet forskerne fra før at et typisk hjem eller hushold består av fem internettilkoblede enheter, som for eksempel skjermbrett, mobiler, PC-er, smart-TV-er og så videre.

Men siden forskerne bare sett på én enhet, enten mobiltelefon eller nettbrett, har de sannsynligvis ikke fått innsikt i all skjermbruken til barna.

Forskerne mener derfor det er behov for bredere studier som overvåker alle enhetene i et hjem for å kunne si noe helt sikkert om skjermbruken hos barn.

Referanse:

Jenny S. Radesky m.fl: Young Children’s Use of Smartphones and Tablets. Pediatrics. Juli 2020. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2019-3518.

Powered by Labrador CMS