Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Barn bør introduseres for fisk eller tran tidlig i livet, allerede fra de er rundt ett år gamle. Disse barna har nemlig sterkt redusert risiko for eksem, astma og pipende pusting når de blir seks år. (Illustrasjon: Ann in the uk / Shutterstock / NTB scanpix )
Barn bør introduseres for fisk eller tran tidlig i livet, allerede fra de er rundt ett år gamle. Disse barna har nemlig sterkt redusert risiko for eksem, astma og pipende pusting når de blir seks år. (Illustrasjon: Ann in the uk / Shutterstock / NTB scanpix )

Fisk tidlig i livet reduserer faren for sykdommer

Det skal ikke så mye fisk til for at små barn skal få store helsegevinster. Fisk minst én gang i uka gir allerede gode resultater.

Barn bør introduseres for fisk eller tran tidlig i livet, allerede fra de er rundt ett år gamle. Disse barna har nemlig sterkt redusert risiko for eksem, astma og pipende pusting når de er seks år gamle.

Reduksjonen er såpass kraftig som fra 28 til 34 prosent for de ulike tilstandene, går det fram av en ny studie. For astma er tallet helt oppe i 40 prosent, kan Øien informere om.

– Vi sammenlignet barn som fikk fisk minst én gang i uka til de er to år med barn som fikk mindre fisk enn det, sier førsteamanuensis Torbjørn Øien ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Undersøkelsen er utført av folk ved St. Olavs hospital og NTNU.

Alle typer fisk er gunstige

Utgangspunktet er tall fra barneallergiundersøkelsen som startet i Trondheim i 2000. Data fra over 4000 familier bidro til disse nye analysene som så på sammenhengen mellom mors eller barnets fiskeinntak og utvikling av eksem, astma og høysnue.

Alle disse tilstandene har økt kraftig i Norge siden 1950-årene. De er blant annet satt i sammenheng med endringer i livsstilen vår. Én av disse endringene er at vi samlet som befolkning spiser mindre fisk enn tidligere.

– Det ser ut som om det å spise alle typer fisk gir en helsefordel, ikke bare feit fisk, sier Melanie Rae Simpson. Hun er postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Alle typer fisk gir en helsefordel. (Illustrasjon: Erhan Inga / Shutterstock / NTB scanpix)
Alle typer fisk gir en helsefordel. (Illustrasjon: Erhan Inga / Shutterstock / NTB scanpix)

Ikke andre familieforhold som bestemmer

Forskerne har også korrigert resultatet for andre bakenforliggende forhold som kan ha spilt inn på helsefordelen hos barna. Dette er faktorer som allergiske lidelser i familien, eldre søsken, mors alder, foreldrenes røyking under svangerskap og første leveår.

I tillegg har forskerne korrigert for det som kalles sosioøkonomisk status, som gjennomsnittlig inntekt etter bosted og foreldrenes utdanningsnivå.

Forskergruppen sammenlignet barn som fikk fisk minst én gang i uka til de er to år med barn som fikk mindre fisk enn det. (Illustrasjon: Oksana Kuzmina / Shutterstock / NTB scanpix)
Forskergruppen sammenlignet barn som fikk fisk minst én gang i uka til de er to år med barn som fikk mindre fisk enn det. (Illustrasjon: Oksana Kuzmina / Shutterstock / NTB scanpix)

Flere studier viser helsefordeler

– I tråd med tidligere samlestudier av flere undersøkelser fant vi at inntak av fisk ved ett-årsalderen ser ut til å redusere risikoen for eksem, astma og piping ved seks-årsalderen. Dette betyr mer enn mors inntak av fisk og tran under svangerskap og amming, og barnets inntak ved to år, som ikke ser ut til å ha den samme beskyttende effekten, sier Øien.

Én konklusjon at vi bør øke barnas inntak av fisk det første leveåret for å få en forebyggende effekt mot eksem og astma.

Referanse:

Torbjørn Øien mfl.: Fish Consumption at One Year of Age Reduces the Risk of Eczema, Asthma and Wheeze at Six Years of Age. MDPI, 2019.

Powered by Labrador CMS