Flere barn overlever når moren bruker metformin. Men flere av barna kan også ha høyere risiko for fedme. (Foto: Colourbox)
Flere barn overlever når moren bruker metformin. Men flere av barna kan også ha høyere risiko for fedme. (Foto: Colourbox)

Svangerskapsmedisin kan føre til barnefedme

Metformin har flere fordeler når moren har PCOS. Men barna har større risiko for fedme senere i livet.

Metformin brukes ofte under svangerskap der moren lider av polycystisk ovariesyndrom (PCOS). En studie fra NTNU har nylig vist at dette gir færre aborter og premature fødsler.

Nå viser en enda nyere studie at barna som utsettes for metformin i mors liv, kan ha høyere risiko for fedme.

– Vi kan ikke utelukke at disse barna kan få flere helseproblemer som voksne, sier doktorgradskandidat Liv Guro Engen Hanem ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

Resultatene er stikk motsatt av forskernes hypotese. De antok at barna ville ha lavere risiko for fedme senere, på grunn av bedre vekstforhold i mors mage.

Flere millioner gravide kvinner bruker metformin dels på grunn av PCOS, men oftest for å behandle svangerskapsdiabetes. Få negative sideeffekter er påvist av bruken, og ingen for fosteret. Men vi vet lite om langtidsvirkningene. Før nå.

Høyere BMI og større mage

Resultatene viser at barn i åtteårsalderen som ble eksponert for metformin under svangerskapet i snitt får høyere kroppsmasseindeks (BMI) og mageomkrets sammenlignet med barn av gravide i en kontrollgruppe. Denne kontrollgruppen fikk uvirksom placebo, eller såkalt narremedisin, istedenfor.

Høyere BMI kan lede til negative effekter for barna senere i livet, knyttet til fedmerelaterte plager.

Barna født av mødre med PCOS, men som ikke ble utsatt for metformin, hadde ikke forhøyet BMI, vekt eller høyde. Men de hadde større mageomkrets sammenlignet med barn med mødre som ikke hadde PCOS, da de ble målt som åtteåringer. Større mageomkrets er knyttet til en ugunstig fordeling av fettet i kroppen.

Studien konkluderer blant annet med at fordelene med metformin må veies opp mot disse mulige helseproblemene senere.

Slik gikk forskerne frem

Forskergruppen undersøkte 257 gravide kvinner med PCOS i perioden 2005 til 2009. Kvinnene fikk metformin eller placebo under graviditeten.

141 av disse barna ble fulgt opp med målinger av høyde, vekt, BMI og mageomkrets da de var i alderen fem til ti år. Metformin-eksponerte barn ble sammenlignet med placebo-eksponerte. Og de placebo-eksponerte barna ble med sammenlignet med barna fra en norsk referansepopulasjon.

Referanse:

Liv Guro Engen Hanem m.fl: Metformin Use in PCOS Pregnancies Increases the Risk of Offspring Overweight at 4 Years of Age: Follow-Up of Two RCTs. The journal of clinical endocrinology and metabolism. 2019. DOI: 10.1210/jc.2017-02419. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS