Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Gravide anbefales å være i aktivitet i en halvtime fem dager i uka, hvor de blir litt andpusten, men fortsatt kan føre en samtale. (Illustrasjosnfoto: David Pereiras / Shutterstock / NTB scanpix)
Gravide anbefales å være i aktivitet i en halvtime fem dager i uka, hvor de blir litt andpusten, men fortsatt kan føre en samtale. (Illustrasjosnfoto: David Pereiras / Shutterstock / NTB scanpix)

Trening i svangerskapet kan gi barnet sterkere skjelett

En ny studie tyder på at D-vitamin-nivåene stiger når gravide trener. Dette kan styrke barnets beinmasse.

D-vitamin er viktig for at kalsium skal tas opp i tarmen. Under svangerskapet er D-vitamin ekstra viktig fordi det trengs ekstra kalsiumopptak for å bygge barnets skjelett.

Lave D-vitamin-nivåer i svangerskapet kan derfor være negativt for beinhelsen til både mor og barn.

D-vitaminmangel er også koblet til svangerskapsdiabetes og lav fødselsvekt.

Få gravide tar D-vitamintilskudd

Overlege og førsteamanuensis Miriam K. Gustafsson har i en tidligere publisert studie avdekket at en tredel av gravide kvinner i to storbyer i Norge har for lite D-vitamin. Bare én av fem kvinner i undersøkelsen tok tilskudd av det viktige vitaminet.

Nå tyder en annen studie fra Gustafssons doktorgradsavhandling på at trening kan ha positiv effekt på D-vitaminstatusen i svangerskapet. Dette viser hvor viktig det er at kvinner med ukompliserte svangerskap følger anbefalingene om regelmessig trening, mener forskeren.

I studien ble 855 gravide kvinner delt inn i to grupper. Den ene gruppen gjennomførte et treningsprogram med tre treningsøkter i uka i løpet av tolv uker. Den andre gruppen fungerte som kontrollgruppe. Begge gruppene mottok vanlig svangerskapskontroll.

Det viste seg at de som trente hadde et høyere vitamin D-nivå. Men forskjellen i mellom de som trente og ikke trente var imidlertid ikke veldig stor, og Gustafsson anbefaler at sammenhengen mellom trening og D-vitamin hos gravide undersøkes nærmere i nye studier.

15 prosent høyere i fransk studie

– Det trengs flere lignende studier for med større sikkerhet kunne si noe om effekten av trening i svangerskapet på vitamin D. Våre funn ser dog ut til å være i samsvar med tidligere funn hos ikke-gravide, sier Gustafsson.

Hun nevner en stor fransk studie som viste en kobling mellom fysisk aktivitet og høyere D-vitamin-nivå hos voksne. Selv da forskerne tok høyde for soleksponering og utendørs aktiviteter, var D-vitamin-nivåene 15 prosent høyere blant de som gikk en timeslang tur eller lignende aktiviteter hver dag, sammenlignet med de som hadde ujevn fysisk aktivitet.

– Hvorfor hjelper trening mot lave D-vitamin-nivåer?

– Det er fortsatt ikke helt klarlagt hvorfor D-vitamin-nivåene stiger i forbindelse med trening – og om det er de samme virkningsmekanismene hos gravide som hos ikke-gravide. Flere mener at musklene kan fungere som en lagringsplass for D-vitamin. Vitaminet kan bli frigjort ved trening og dermed bidra til økning av D-vitamin i blodet, sier forskeren.

Hun sier videre at regelmessig trening kan bidra til større muskelmasse og til at en større mengde D-vitamin blir frigjort. Fedme er også forbundet med lavere D-vitamin-nivåer, noe som kan forklares med at vitaminet er vanskeligere tilgjengelig når det er lagret i fettvev.

Derfor bør friske gravide trene

I et normalt svangerskap vil lett til moderat fysisk aktivitet være uten risiko og gi store helsegevinster.

Trening i svangerskapet kan motvirke ugunstig vektøkning, minske risikoen for muskel- og skjelettplager og for urininkontinens.

Trening gir også mindre fare for svangerskapsdiabetes og lavere blodsukker hos dem med svangerskapsdiabetes. Noen undersøkelser tyder også på at fysisk aktivitet senker risikoen for svangerskapsdepresjon, høyt blodtrykk, svangerskapsforgiftning og keisersnitt.

Norske helsemyndigheter anbefaler at utrente gravide bør begynne rolig og gradvis trappe opp til 150 minutter med moderat intensitet jevnt fordelt utover uken , for eksempel 30 minutter fem dager i uken. Den gravide bør ta i såpass at hun blir litt andpusten, men ikke mer enn at hun er i stand til å føre en samtale.

Det er viktig å finne en aktivitet som en liker. Da er det lettere å gjennomføre den over tid. I tillegg er det anbefalt å legge inn fysisk aktivitet i de daglige gjøremålene.

Referanse:

Gustafsson, M.K.: The effect of an exercise program in pregnancy on vitamin D status among healthy, pregnant Norwegian women: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth. (2019) (sammendrag)

Powered by Labrador CMS