En av mumiene fra Grønland. Til tross for en aktiv livsstil og mye sjømat, hadde tre av fire mumier tegn til avleiringer i blodårene.
En av mumiene fra Grønland. Til tross for en aktiv livsstil og mye sjømat, hadde tre av fire mumier tegn til avleiringer i blodårene.

500 år gamle inuitt-mumier hadde åreforkalkning

Det ser altså ikke ut til at et tradisjonelt kosthold rikt på omega 3 beskyttet mot avleiringer i blodårene.

Publisert

Åreforkalkning er ingen spøk.

Sykdommen gjør at det bygger seg opp avleiringer av fett og betennelsesceller inne i veggen på blodårene, og konsekvensene kan være svært alvorlige:

For det første blir årene trangere, så blodgjennomstrømningen blir dårligere. Og for det andre kan det oppstå blodpropper som kan føre til hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Slike hjertelidelser økte voldsomt mot midten av 1900-tallet. Og selv om tallene nå har begynt å synke igjen, anslår forskere at rundt halvparten av alle dødsfall i den vestlige verden i dag skyldes åreforkalkning.

Mange studier har knyttet åreforkalkning til moderne vestlig kosthold med mye søplemat og mettet fett.

Men kanskje er sykdommen slett ikke så nymotens som vi innbiller oss.

Flere mumiestudier

I de siste åra har forskerne fått bedre muligheter for å undersøke innsida av gamle menneske-levninger.

I 2013 kom for eksempel en studie i tidsskriftet The Lancet av 137 mumier fra ulike deler av verden, inkludert fem avdøde personer fra en gammel jeger- og sankerstamme. Mumiene var opptil 4000 år gamle.

Resultatene viste at en tredel av levningene hadde spor av åreforkalkning. Hele tre av de fem medlemmene av jeger- og sankerfolket så ut til å være rammet. Også tidligere undersøkelser har hintet i samme retning:

Og nå kommer altså nok en undersøkelse av gamle mumier.

500 år gamle inuitter

Denne gangen har forskere studert de 500 år gamle levningene av fire inuitter fra Grønland – to unge menn og to unge kvinner. De hørte til et folk som jaktet fra kanoer og brukte spyd og pil- og bue for å felle bytter. Kostholdet bestod av fisk, sjøfugl, sjøpattedyr og grønlandsrein.

Forskerne vet ikke hva de fire inuittene døde av. Men de var trolig alle under 30 år da de mistet livet.
Forskerne vet ikke hva de fire inuittene døde av. Men de var trolig alle under 30 år da de mistet livet.

Inuittene hadde altså en aktiv livsstil og spiste mat som trolig inneholdt mye marint fett – omega 3 – som skal virke beskyttende mot åreforkalkning, skriver Samuel Wann fra Ascension Healthcare og kollegaene hans, som har utført studien.

Så hvordan så det ut i årene til de gamle mumiene?

Åreforkalkning til tross for livsstil

Ikke spesielt bra, skal vi tro resultatene, som nå er publisert i JAMA Network Open.

Tre av de fire levningene hadde tegn til avleiringer i blodårene. Dermed har vi altså fått nok et hint om at åreforkalkning slett ikke bare skyldes en moderne livsstil.

Men forskerne advarer mot å trekke bastante konklusjoner fra de nye resultatene. Det er ikke mulig å bruke studien til å si noe klart om sammenhengen mellom marint fett og åreforkalkning, skriver de.

Det er for eksempel mulig at andre faktorer, som røyk fra bål, kan ha hatt større betydning.

I en forskningsgjennomgang i tidsskriftet Global Heart fra 2014, foreslår forfatterne at immunsystemet også kan ha spilt en rolle.

Det er kjent i dag at mennesker med sykdommer som skaper kronisk betennelse i kroppen, oftere får åreforkalkning. Kanskje var mennesker før i tida mer plaget av langvarige betennelser på grunn av parasitter?

Vet ikke om de hadde hjertesykdom

Vi vet imidlertid ikke om de gamle inuit-stammene faktisk fikk sykdommer som slag og hjerteinfarkt. Det var ikke mulig å si hva de fire hadde dødd av. Ifølge Wann og co har tidligere undersøkelser vist at det var lite hjertesykdom blant inuittene på midten av 1900-tallet.

På den annen side viste undersøkelsen fra 2013 at levningene med tegn til åreforkalkning gjennomsnittlig hadde dødd tidligere enn de uten.

Alt i alt er det altså mye vi ikke vet. Men ut fra dataene vi faktisk har, er det lite som tyder på at åreforkalkning oppstod samtidig med hamburgere og kola.

Referanse:

L. S. Wann, J. Narula, R. Blankstein, Atherosclerosis in 16th-Century Greenlandic Inuit Mummies, Jama Network Open, desember 2019.