Organisering i en "rotete" verden

Vi har en tendens til å se på organisasjoner som stabile enheter som er avgrenset fra sine omgivelser, og som derfor trenger å endre seg. - Virkeligheten er langt mer rotete, hevder BI-professor Tor Hernes, i en ny bok om organisasjonsteori.

Publisert

Det finnes vel knapt noen bedrift eller organisasjon som ikke har tegnet seg et organisasjonskart, der alle brikkene faller pent på plass i et tilsynelatende fornuftig mønster.

Vi tar det nærmest for gitt at organisasjonen er en stabil enhet, som lever sitt selvstendige liv klart avgrenset fra sine omgivelser.

Kartet stemmer dårlig med terrenget. Virkeligheten er langt mer rotete enn vi både liker og vil ha det til.

- Organisasjonsteorien er ufullstendig, hevder Tor Hernes, som er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI.

Hernes har nylig utgitt boken “Understanding organization as process: Theory for a tangled world” på forlagshuset Routledge.

Her tar han mål av seg å legge grunnlaget for en ny og forskjellig organisasjonsteori som gir oss en bedre forståelse av organisasjoner i en “rotete” verden.

- Jeg ønsker å bidra til å kaste et nytt lys over organisasjoner. Målet er å få ledere til å se annerledes på organisasjoner enn vi gjør i dag, fremholder organisasjonsforskeren.

"- Organisasjonsteorien er ufullstendig, hevder professor Tor Hernes, som er på sporet av en bedre forståelse av organisasjoner i en "
"- Organisasjonsteorien er ufullstendig, hevder professor Tor Hernes, som er på sporet av en bedre forståelse av organisasjoner i en "

Flytende grenser

Det er ingen enkel oppgave å studere og prøve å forstå organisasjoner. De opererer i en uoversiktlig verden, som krever stadig tilpasning til markeder i endring, nye produkter, standarder, teknologier og stadig mer aktive pressgrupper.

Grensene mellom organisasjonen og omverdenen er flytende, og i stadig bevegelse.

- Organisering er et forsøk på å skape stabilitet i en “rotete” og kompleks verden, ikke å endre seg fra en statisk tilstand, fremholder Hernes.

Han har henter inspirasjon fra filosofi når han tar til orde for en bedre forståelse av organisasjoners utvikling og virkemåte.

Hernes argumenterer for å studere organisasjoner som prosess fremfor stabile enheter for bedre å fange opp hva som egentlig skjer.

Filosofer har lenge vært opptatt av hvordan mennesker og systemer handler i en usikker verden. Hernes har i sin bok tatt utgangspunkt i prosessfilosofen Alfred North Whitehead’s tenkning.

Whitehead skrev Principia Mathematica sammen med Bertrand Russell ved Cambridge University i begynnelsen av det 20. århundre. Senere (i 1929), som professor i filosofi ved Harvard, ga han ut sitt hovedverk Process and reality .

Det er med Whitehead’s filosofi som bakteppe at Hernes diskuterer hvordan teoretikerne James March, Karl Weick, Bruno Latour og Niklas Luhmann tolker organisasjoner i en rotete verden.

"Med hjelp fra filosofer vil morgendagens ledere ha en bedre forståelse av organisasjonens utfordringer."
"Med hjelp fra filosofer vil morgendagens ledere ha en bedre forståelse av organisasjonens utfordringer."

Nike, Grameen Bank og Al Quaeda

Hernes belyser sitt budskap gjennom utvalgte og velkjente internasjonale organisasjoner så forskjellig som Nike, Grameen Bank i Bangladesh og Al Queda.

- En organisasjon er i kontinuerlig endring, og i en evigvarende prosess mot å bli til noe annet. Organisasjonene er ikke statiske enheter, og må forstås ut fra sin egen historie sammen med de muligheter som ligger foran dem, sier Hernes.

Han får gehør for sine tanker når han møter erfarne ledere både i næringsliv og i offentlige virksomheter.

- Når jeg snakker om organisasjon med erfarne ledere, er det lett å snakke filosofi for bedre å belyse hva som faktisk skjer. Det er kanskje ikke så rart. Mange av filosofene hadde sin bakgrunn fra praksis, sier han.

Hernes er opptatt av å hjelpe ledere til å frigjøre seg fra innarbeide forestillinger om enkle årsakssammenhenger.

Boken utgis i serien “Routledge studies in management, organizations and society” som er skrevet for forskere og studenter i sosiologi, organisasjonsteori og ledelsesteori.

Referanse:

Hernes, Tor (2007): Understanding organization as process: Theory for a tangled world, Routledge forlag, London.