Fra arkivet

I videokursene sine veileder psykolog Magnus Nordmo deg gjennom et selvhjelpsprogram bygd på kognitiv terapi. Kursene kan du gjennomføre helt selv. De har muligens like god effekt som å gå til psykolog.
I videokursene sine veileder psykolog Magnus Nordmo deg gjennom et selvhjelpsprogram bygd på kognitiv terapi. Kursene kan du gjennomføre helt selv. De har muligens like god effekt som å gå til psykolog.

Forsker lagde selvhjelpskurs for 10 vanlige psykiske vansker

Sosial angst, rødmeangst, presentasjonsskrekk, panikkangst, flyskrekk, fobier, helseangst, søvnvansker og depresjon. Magnus Nordmo er psykolog ved Universitetet i Oslo og så et stort behov for god og gratis hjelp. Derfor lagde han det selv.

Selvhjelpskursene er for ti av de vanligste psykiske vanskene som mange vil møtet i løpet av livet. 

Et flertall av dem som konfronteres med disse utfordringene, vil ikke oppsøke eller motta tradisjonell behandling.

Det var da forskeren ved UiO så at det rett og slett ikke finnes noen gode selvhjelpskurs – basert på anerkjent forskning – som ligger gratis tilgjengelig for alle, at han satte seg ned i ett og et halvt år for å lage akkurat det. 

De ti psykiske vanskene Magnus Nordmo kan hjelpe deg med, er ikke tilfeldig valgt. Sammen står de for hovedparten av psykiske lidelser i Norge.

Selvhjelpskursene finner du her på nettsiden hans Psykologisk veiledning. De finnes både på norsk og engelsk.

Mange kan få hjelp

– Jeg så at det var et stort behov der ute. Veldig mange får ikke hjelp for det vi gjerne omtaler som lettere psykiske problemer, sier Nordmo til forskning.no.

Samtidig vet forskeren ved Universitetet i Oslo at mange kan få hjelp gjennom et forskningsbasert selvhjelpskurs.

Ikke alle får hjelp av slike kurs, men mange får det. 

Magnus Nordmo har testet kursene sine på frivillige som sliter med psykiske vansker. Han ser at ganske mange som gjennomgår et selvhjelpskurs, får en aha-opplevelse om vanskene sine. Det går et lys opp for dem. 

Samtidig er psykologen tydelig på at den som ønsker forandring i livet sitt, virkelig må ville det. 

Du må sette av litt tid til programmene han har lagd. 

Sliter du med et problem som for eksempel sosial angst, må du også våge å utfordre angsten din. Selv om det kan bli tøft.

Nordmo er til daglig stipendiat ved Psykologisk institutt på Universitet i Oslo og forsker på effekten av ulike psykologiske metoder som brukes for pasienter med vanlige psykiske vansker. Tidligere har han publisert en vitenskapelig studie som undersøkte effekten av et selvhjelpsprogram for sosial angst. 

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi eller kognitiv adferdsterapi kalles terapiformen som Nordmo bruker i de ti kursene. Det er en behandlingsform som ikke går rundt grøten. Behandlingen fokuserer direkte på problemene du har. 

– Et viktig poeng i kognitiv terapi er hva du selv tenker om vanskene dine, sier Nordmo. 

–  Hvordan du selv reagerer på symptomene du opplever, er også helt avgjørende. Det gjelder enten du har angstproblemer, søvnproblemer eller depresjon.

– Dine egne tanker og dine egne reaksjoner har veldig mye å si for om problemene dine opprettholdes eller forverres. 

Magnus Nordmo er ikke i tvil om at psykiske plager kan forsvinne eller iallfall bli lettere å leve med , om man klarer å ta noen riktige grep. Selvhjelpskursene hans gir deg verktøy du kan behøve for å få det til.

I kognitiv terapi er fokuset her og nå. Mye handler om uheldige mønstre du må prøve å komme ut av, uten å tenke på at noe er galt inne i hodet ditt. Får du for eksempel panikkangst, henger det som regel sammen med hvordan du tolker en hendelse du møter – ikke at du befinner deg i reell fare. Samtidig er psykolog Magnus Nordmo tydelig på at det kan være en tøff jobb å bryte ut av onde sirkler.
I kognitiv terapi er fokuset her og nå. Mye handler om uheldige mønstre du må prøve å komme ut av, uten å tenke på at noe er galt inne i hodet ditt. Får du for eksempel panikkangst, henger det som regel sammen med hvordan du tolker en hendelse du møter – ikke at du befinner deg i reell fare. Samtidig er psykolog Magnus Nordmo tydelig på at det kan være en tøff jobb å bryte ut av onde sirkler.

Lette psykiske problemer

Magnus Nordmo ønsker altså å nå de mange som har det som til daglig kalles lette psykiske lidelser.

Slike psykiske lidelser er så utbredt at de kan regnes som en av de store folkesykdommene. Tyngre psykiske lidelser rammer langt færre.

Dette er pasienter som stort sett ikke har rett til offentlig hjelp gjennom spesialisthelsetjenesten, selv om problemene kan være tøffe nok. 

Mange får dermed ikke noen hjelp. Et stort antall går helt alene med problemene sine. Andre betaler selv for timer hos psykolog eller andre veiledere.

Befolkningsstudier har konkludert med at om lag halvparten av alle nordmenn vil få problemer med en psykisk lidelse i løpet av livet. Tar vi med mindre og kortvarige vansker som svært mange møter ved for eksempel skilsmisse eller når ektefellen dør, tror Nordmo at andelen kan være enda større.

– Ett annet eksempel er flyskrekk. Det er et veldig vanlig problem som svært få søker hjelp for, sier Nordmo.

Du må møte angsten din

Behandlingen for flyskrekk er faktisk veldig enkel. Det samme er behandlingen for en fobi som edderkoppskrekk. 

– Det handler kort og godt om å møte det man frykter, enten å sette deg i et fly eller å holde en edderkopp i hånden. Møter du angsten din på riktig måte, så vil du oppleve at den forsvinner på sikt. 

Problemet du som har en slik fobi vil støte på, er at den riktige måten å møte angsten din på oppleves som noe unaturlig. De fleste vil jo helt naturlig beskytte seg mot angsten sin. Men det er slik du opprettholder problemet ditt.

– Samtidig må vi være veldig forsiktige med å si at dette er enkelt for alle, understreker Nordmo. 

– For mange kan det være vanvittig tøft å møte angsten sin. Men de fleste som gjør det, forteller i ettertid at det eneste de angrer på er at de ikke gjorde det før.

Mange kan bli helt kurert

Psykologen og forskeren ved UiO mener at mange har gode muligheter for å bli helt kurert for de psykiske vanskene sine. 

Andre vil oppleve at problemene ikke forsvinner, men blir lettere å hanskes med. Det skyldes at de vet mer om plagene sine etter å ha vært gjennom kognitiv terapi. Kanskje får de også et puff til å søke mer hjelp eller til å snakke med noen om problemene sine.

Noen kan også oppleve at et problem som depresjon kommer tilbake, for eksempel om man blir alvorlig syk eller havner i en livskrise. Men med verktøykassa til Magne Nordmo i bakhånd, kan det hende at du stiller litt bedre rustet neste gang du blir deprimert.

Kognitiv terapi ved depresjon

Depresjon er den psykiske lidelsen hvor det til nå er gjort mest forskning som viser at kognitiv terapi kan ha en effekt for mange. 

– Det finnes ikke noen mirakelkur for behandling av depresjon. Men det er godt dokumentert at samtaleterapi hos psykolog kan ha god effekt, sammenlignet med om tilsvarende pasienter ikke kommer til psykolog. 

– Samtidig har en rekke studier funnet at man får like gode resultater som hos psykolog, dersom man går gjennom et veiledet selvhjelpskurs. Det kan du gjøre hos en psykolog, hos en fastlege eller hos en annen person som veileder deg gjennom et program som ligner det jeg har lagd. Det samme gjelder angst og søvnplager, sier Nordmo

Fungerer selvhjelpskurs?

Hvorvidt selvhjelpskurs som det Nordmo har laget kan fungere like godt uten personlig veiledning og oppfølging, diskuteres nå mye av forskere på området. Men internasjonale retningslinjer anbefaler uansett selvhjelpsterapi for dem som ikke mottar et annet tilbud. 

Magnus Nordmo kan altså ikke helt sikkert si at kursene han har lagd kan hjelpe deg med psykiske vansker. For det er ikke godt nok dokumentert gjennom forskning.

– Men vi har forsket nok til å kunne slå fast at dette er noe som helt klart bør tilbys de mange der ute som ikke får andre tilbud, sier Nordmo. 

Fram til for noen år siden antok man at alle med en psykisk plage var avhengig av flere timer hos psykolog eller av legemidler for å få hjelp. I dag er det mer fokus på pasientens egenmestring. I tillegg er det fortsatt mange som synes det er skamfullt å ha psykiske vansker og derfor ikke søker hjelp. Også disse kan få hjelp av selvhjelpskurs, håper Magnus Nordmo.
Fram til for noen år siden antok man at alle med en psykisk plage var avhengig av flere timer hos psykolog eller av legemidler for å få hjelp. I dag er det mer fokus på pasientens egenmestring. I tillegg er det fortsatt mange som synes det er skamfullt å ha psykiske vansker og derfor ikke søker hjelp. Også disse kan få hjelp av selvhjelpskurs, håper Magnus Nordmo.

Selvhjelps-jungelen

Med Google og på YouTube kan du i dag finne mange råd om du sliter psykisk. Det samme finner du i form av selvhjelpsbøker i bokhandelen. 

Litt av bakgrunnen for at Magnus Nordmo lagde selvhjelpskursene du nå kan bruke helt gratis, er at han så hvor mye merkelig som tilbys folk med psykiske vansker.

– Guruer av alle slag, mange uten noen slags kjennskap til psykologisk forskning, tilbyr folk hjelp. Mange gjør det mot betaling. Det samme finner du i bokhandlene. Selvhjelpsmarkedet for bøker og kurs er blitt enormt. 

– Litt av dette er basert på godt dokumentert forskning. Men mye er bare basert på noe forfatteren har kokt sammen hjemme, mener Nordmo. 

Når folk med psykiske vansker skal forsøke å finne fram i denne selvhjelps-jungelen, møter de et landskap det kan være komplett umulig for mange å orientere seg i, har Nordmo erfart.

Først med gratis kurs

Magnus Nordmo er ikke den første som lager et forskningsbasert selvhjelpskurs for psykiske vansker. Men han er antakelig først med å legge dem ut helt gratis.

Andre lignende kurs og programmer er gjerne knyttet til etablerte behandlingsopplegg hos helseinstitusjoner, spesialister eller andre veiledere. 

Det var takket være penger fra ExtraStiftelsen at psykolog og forsker Magnus Nordmo ved Universitetet i Oslo kunne bruke tid og kjøpe inn utstyr for lage noe som nå er gratis å bruke for alle. 

Kilder og referanser:

Magnus Nordmo, Aksel Inge Sinding, Per Carlbring, Gerhard Andersson, Odd E. Havik og Tine Nordgreen: «Internet-delivered cognitive behavioural therapy with and without an initial face-to-face psychoeducation session for social anxiety disorder: a pilot randomized controlled trial»,tidsskriftet Internet Interventions, 2015. Artikkelen.

JV Olthuis m.fl: «Therapist-supported Internet cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in adults (Review)»,Cochrane Library, 2015

Eirini Karyotaki m.fl: «Efficacy of Self-guided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy in the Treatment of Depressive Symptoms A Meta-analysis of Individual Participant Data»,JAMA Psychiatry, 2017

Norsk Helseinformatikk: «Psykiske lidelser: Hjelper flere med å hjelpe seg selv»,artikkel, 2018. 

Folkehelseinstituttet: «Psykiske lidelser hos voksne»Nettartikkel, 2014.

Powered by Labrador CMS