Eldre trenger ikke D-vitaminer utover det daglige behovet for å unngå fallulykker.  (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
Eldre trenger ikke D-vitaminer utover det daglige behovet for å unngå fallulykker. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Vitamin D-tilskudd gjør ikke eldre sterkere

Inntak av D-vitamin utover det daglige behovet fører ikke til at eldre blir sterkere og mer bevegelige.

Om studien:

Studien ble utført i april 2016. I alt I alt 15 studier, 2408 artikler med 2866 deltakere over 65 år.

Forskerne analyserte studier som inkluderte vitamin D med og uten kalsiumtilskudd i tillegg, og mål som angikk muskelstyrke og mobilitet.

Studien begrenset seg til håndgrepsstyrke (HGS) og opp og gå-test med tidtaking.

Fallulykker er et problem hos eldre. Når musklene forsvinner og vi blir stivere er det vanskeligere å ta imot eller å opprettholde balansen dersom vi sklir. 

Tidligere studier har vist at D-vitamin kan redusere fall, ved at vitaminet gjør de eldre mer bevegelig og opprettholder muskelstyrke.

Forskere på Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen ville finne ut om D-vitamin ga enda mer positiv effekt på muskelstyrke og bevegelighet dersom de fikk det utover det daglige behovet.

– Vi så ingen forbedring av muskelstyrke etter vitamin D-tilskudd. Motsatt fant vi en liten, men betydelig forverring av bevegelighet, sier professor Jutta Dierkes ved Universitetet i Bergen.

Studien er publisert i Journal of Human Nutrition and Dietetics.

Ingen snarvei til bevegelighet

I den såkalte metastudien samlet og analyserte forskerne all forskningslitteratur på feltet. I alt 15 studier basert på over 2000 artikler og nær 3000 eldre var involvert.

Forskerne utførte tester av håndstyrke og hvor lang tid de brukte for å reise seg opp av stolen og gå en viss distanse. Dette er etablerte tester for å undersøke muskelstyrke og bevegelighet på en standardisert måte.

Studien viser at det ikke finnes noen snarveier til bevegelighet og styrke blant eldre. 

– Man bør heller legge opp til mer fysisk aktivitet for de eldre, istedenfor å tro at vitamintilskudd kan være løsningen, sier Dierkes.

– Utover det daglige behovet for vitamin D, er det nok kun fysisk aktivitet som kan styrke muskler og bevegelighet for å motvirke fall blant eldre.

Bør likevel ikke slutte med vitamin D

Selv om studien ikke viste noen effekt ved vitamin D-tilskudd, så bør ikke eldre slutte med å ta vitaminet, ifølge Dierkes.

– Eldre bør ikke slutte med vitamin D, fordi det er bra mot blant annet benskjørhet, sier hun.

Referanse:

H. Rosendahl‐Riise m.fl: Vitamin D supplementation and its influence on muscle strength and mobility in community‐dwelling older persons: a systematic review and meta‐analysis. Journal of Human Nutrition and Dietetics. Februar 2017. DOI: 10.1111/jhn.12394

Powered by Labrador CMS