Kvinner beriker styrene

Kvinner gjør en forskjell i norske styrerom. Ikke på grunn av de er kvinner, men fordi de tar med seg andre verdier og erfaringer inn i styrearbeidet, viser studie. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stereotypier lever også i styreverdenen. Det begrenser mulighetene for kvinner til å bidra til bedre beslutninger.(Illustrasjon: Colourbox, redigert)
Stereotypier lever også i styreverdenen. Det begrenser mulighetene for kvinner til å bidra til bedre beslutninger.(Illustrasjon: Colourbox, redigert)

Det er nok av stereotypiske oppfatninger av hvordan menn og kvinner opptrer i styrerommet.

Det manglet derfor ikke på advarsler da Norge som første land i verden i 2006 gjennom lov bestemte at det skulle være minst 40 prosent av både kvinner og menn i styrene i allmennaksjeselskapene (ASA).

Stereotypier kan ha stor kraft, og det var ikke slik at alle applauderte kvinnetoget inn i styrerommene. I enkelte styrer er nye kvinnemedlemmer blitt tatt i mot og behandlet som kvinner, og underforstått ikke fullt ut likeverdige styremedlemmer.

– Når kjønnsstereotypier brukes i styresammenheng, vil det begrense kvinnenes bidrag i beslutningstakingen, fremholder professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI på bakgrunn av en omfattende studie i norske bedriftsstyrer.

Bedre beslutninger

Huse har sammen med forskeren Sabina Nielsen ved Copenhagen Business School intervjuet 392 styremedlemmer i 120 norske bedrifter som alle hadde kvinner representert i styret.

Professor Morten Huse ved BI studerer kvinnefaktoren i bedriftsstyrene. (Foto: BI)
Professor Morten Huse ved BI studerer kvinnefaktoren i bedriftsstyrene. (Foto: BI)

Resultatene er publisert i en artikkel i  tidsskriftet European Management Review.

Styrene i de undersøkte virksomhetene hadde i gjennomsnitt 6,8 styremedlemmer. Kvinneandelen var i gjennomsnitt 28 prosent. Antallet kvinner i de enkelte styrer varierte fra 1 til 5.

Studien viser at kvinner har bidratt til å berike beslutningsprosessene i de undersøkte styrene. Kvinnebidraget skyldes ikke kjønn i seg selv, men det faktum at de bringer med seg andre verdier og profesjonelle erfaringer inn i styrearbeidet.

Forskerne finner at styrekvinner også bidrar til å løfte styrets strategiske fokus gjennom å sette preg på beslutningsprosessene i styret.

– For at kvinner skal bli en verdifull ressurs for styret, er det viktig å se etter kandidater som tar med seg verdier og profesjonell erfaring som tilfører styret en ny dimensjon, sier Huse. BI-professoren har gjennom flere år har forsket på effekten av at vi har fått flere kvinner inn i styrerommene.

Stereotypier i styrene

Styreforskerne finner at kvinners muligheter til å bidra aktivt i styrearbeidet, begrenses i miljøer der stereotypiene om kvinner og menn får fritt spillerom.

Ifølge Morten Huse vil det være forretningsmessig smart å la stereotypiene falle, og legge til rette for at økt mangfold omsettes i økt verdiskaping.

Referanse:

Sabina Nielsen og Morten Huse, Womens’ contribution to board decision-making and strategic involvement: The role of equality perceptions, European Management Review, desember 2010 (sammendrag)
 

Powered by Labrador CMS