Støttende ledere gir resultater

Kurs, medarbeidersamtaler og andre personaltiltak kan gi bedre arbeidsprestasjoner. Effekten uteblir om de ansatte ikke opplever nærmeste leder som støttende, viser ny studie fra BI.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Støttende ledelse

Bård Kuvaas og Anders Dysvik målte opplevelsen av støttende ledelse (perceived supervisor support) ved hjelp av følgende påstander:

  • Min nærmeste overordnede bryr seg virkelig om mine meninger.
  • Min nærmeste overordnede viser interesse for at jeg har det bra på jobben.
  • Min nærmeste overordnede tar hensyn til mine mål og verdier.
  • Min nærmeste overordnede bryr seg egentlig ikke særlig mye om meg (reversert).
     

Både bedrifter og offentlige virksomheter investerer store ressurser, både tid og penger, i ulike typer av HR-verktøy (HR = Human Resources = personaltiltak).

Det kan for eksempel være medarbeidersamtaler, kurs, trenings- og utviklingsopplegg, og andre former for tilbud om karriereutvikling.

Dette gjøres sjelden bare av godhet. Både næringsliv og offentlige virksomheter ønsker seg avkastning på sine HR-investeringer, i form av bedre arbeidsinnsats, bedre kvalitet på arbeidet som utføres og medarbeidere som bidrar positivt i organisasjonen.

– Det er medarbeidernes opplevelse av verktøyene som avgjør om tiltakene gir de ønskede resultatene, understreker professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI.

Innenfor én og samme organisasjon kan det være mange ulike oppfatninger av om HR-verktøyene oppleves som gode og nyttige.

Studie av mellomlederens rolle

BI-professor Bård Kuvaas.
BI-professor Bård Kuvaas.

Kuvaas har sammen med doktorgradsstudent Anders Dysvik ved Handelshøyskolen BI gjennomført en omfattende studie blant alle ansatte i en norsk bedrift innenfor telekommunikasjon.

De fikk svar fra 331 medarbeidere (en svarprosent på 52) på tvers av alle avdelinger.

De ønsket å se på sammenhenger mellom de ansattes opplevelser av bedriftens HR-tiltak, opplevelser av støtte fra nærmeste leder og arbeidsprestasjonene.

Kuvaas og Dysvik var opptatt av å finne ut om HR-verktøyene faktisk resulterte i bedre medarbeidere og om linje- og mellomlederne påvirket utfallet.

Resultatene av studien presenteres i en forskningsartikkel i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Human Resource Management Journal.

Ledere som støtter

Anders Dysvik.
Anders Dysvik.

Jo mer støtte medarbeiderne opplever fra sin nærmeste leder, jo mer positivt opplever de organisasjonens HR-verktøy, konkluderer Kuvaas og Dysvik i sin studie.

– Vi finner dessuten at det bare er positive sammenhenger mellom opplevelsen av HR og arbeidsprestasjoner for de medarbeiderne som opplever stor grad av støttende ledelse, fremholder ledelsesforskerne.

Studien viser at støtte fra nærmeste leder er helt avgjørende for effekten av organisasjonens HR-verktøy.

Medarbeidersamtaler, kursing og andre HR-tiltak har altså ingen effekt om medarbeiderne har en nærmeste sjef som ikke opplevelse som støttende.

– Organisasjoner får ikke bedre kvalitet på og effekt av sine HR-verktøy enn kvaliteten på organisasjonens linje- og mellomledere, spissformulerer Bård Kuvaas.

Ifølge Kuvaas og Dysvik bør organisasjoner velge ut linje- og mellomledere som evner å opptre som støttende, menneskeorienterte ledere. I hvert fall om de ønsker å få noe igjen for sine investeringer i ulike HR-verktøy.

Referanse:

Kuvaas, B. og Anders Dysvik (2010): Exploring alternative relationships between perceived investment in employee development, perceived supervisor support and employee outcomes. Human Resource Management Journal, 20(2): 138-156.

Powered by Labrador CMS