Saken er produsert og finansiert av Nordlandsforskning - Les mer
Siden yrkesfaglige elever oftere slutter på skolen enn øvrige elever, fører dette til høyere frafallstall i Lofoten enn i mer sentrale strøk hvor flere tar videregående som gir studiekompetanse.

Derfor slutter elevene på yrkesfag

Utfordrende hybelliv, sosial utrygghet og overdreven gaming er bare noen av årsakene til høyt frafall blant elever på videregående skole i Lofoten.

6.1 2017 04:00

I Lofoten er det flere elever som ikke fullfører yrkesfag enn ellers i Nordland. I tillegg er det færre som fullfører i Nordland fylke enn i resten av landet.

Og dette gjelder bare for guttene: Jenter i Lofoten fullfører langt oftere enn gutter på yrkesfagene.

Dette har forskere ved Nordlandsforskning sett på i en rapport om frafall i videregående opplæring. De har studert årsaker og sett på ulike tiltak som kan bidra til å begrense frafallet og øke gjennomstrømningen i videregående skoler.

Mobbing, sosial utrygghet og gaming

Ifølge forskerne ønsker elevene selv å kvalifisere seg for voksenlivet og understreker at veien dit går gjennom utdanning og over i en fast tilværelse i arbeidslivet.

Likevel har de falt fra.

– Årsakene til frafall er svært sammensatte, men erfaringer med mobbing, annerledeshet og sosial utrygghet ser ut til å være sentrale, sier prosjektleder Karin Marie Antonsen.

Andre årsaker som trekkes frem i rapporten, er mangel på lærlingplass, større krav til teori i yrkesfagene og gaming, særlig for gutter.

Noen av årsakene er helt spesielle for Lofoten-regionen. Blant annet kan et begrenset tilbud av videregående studieretninger føre til at elevene velger det som er tilgjengelig, ikke det de egentlig ønsker, noe som kan føre til frafall.

I tillegg har Lofoten en relativt høy andel yrkesfaglige elever. Siden yrkesfaglige elever oftere slutter på skolen enn andre, fører dette til høyere frafallstall i Lofoten enn i mer sentrale strøk hvor flere tar videregående som gir studiekompetanse.

Fikk mulighet til å diskutere frafallet

Forskerne intervjuet ungdom og folk som jobber med de unge, som for eksempel lærere, ansatte i oppfølgingstjenesten, rådgivere og helsesøstre.

De analyserte også statistikk som allerede er tilgjengelig om frafall fra SSB, Nordland fylkeskommune, Skoleporten.no og Utdanningsdirektoratet.

I tillegg gjennomførte forskerne en workshop der de presenterte resultatene for de som jobber med unge mennesker. Der fikk de gå sammen i grupper og snakke om utfordringer knyttet til frafallet i Lofoten, der de også diskuterte ulike tiltak og løsninger.

Det var flere forslag som kom opp i workshopen. For eksempel at elevene får muligheter til å ta flere fag på tvers av de yrkesfaglige programområdene, at de får bo i bemannede hybelhus, tilbud om sosiale møtesteder på kveldstid og besøksfamilier.

– Flere av disse forslagene må sees i lys av at det i Lofoten og andre sammenlignbare distrikter er mange hybelboere som kan oppleve ensomhet. I tillegg kan det være vanskelig for dem å lage egne rutiner for søvn, kosthold og skolearbeid, sier Antonsen.

–  Å slutte er ingen enkel eller lettvint løsning

Forskerne foreslår også andre tiltak. Et av dem er å gi elevene bedre oppfølging etter at de faller fra.

– Når de unge først har begynt å slite, er det viktig at hjelpen de får er helhetlig, og at de får støtte og bistand som ser hele deres livssituasjon i sammenheng, sier Antonsen.

Hun kan fortelle at ingen som beskriver det å slutte i skolen som en enkel eller lettvint løsning. Snarere blir det eneste alternativet.

Ifølge forskerne forsterker det å bli overlatt til seg selv hele følelsen av å mislykkes. Et konkret tiltak kan derfor være å styrke veiledningen av elevene som allerede har sluttet og sammen med dem legge en plan for veien videre.

– Når de unge har gitt seg selv opp, er det viktig å oppleve at hjelpeapparatet ikke gjør det.

– Ellers handler det, mer enn å sette inn nye prosjekter og tiltak utenfra, i stor grad om å styrke overgangsarbeidet mellom grunn- og videregående skole, samt sikre bedre koordinering av eksisterende tjenester og den praksisen og kompetansen som allerede eksisterer der ute, avslutter Antonsen.

Vil ha mer målrettet innsats

– Vi har gjennomgått en rekke tiltak og samarbeidsformer som er rettet inn mot økt gjennomføring i de videregående skolene i Lofoten. Kartleggingen viser at det er mange aktører som setter inn tiltak rettet mot ungdom i videregående opplæringsalder, sier Antonsen.

– Samtidig mener vi det eksisterer et potensial for bedre og mer målrettet innsats mot denne målgruppen. Her handler det i stor grad om å styrke praksis og kompetanse som allerede eksisterer der ute, i stedet for å sette inn nye innsatser, prosjekter eller tiltak utenfra.

Referanse

Karin Marie Antonsen m. fl: Jeg skulle ikke være en av de som slutter, liksom! Nordlandsforskning. November 2016. ISBN 978-82-7321-701-1. Sammendrag.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse