Saken er produsert og finansiert av NIBIO - Les mer
Stadig større maskiner øker faren for jordpakking.

Tunge maskiner pakker jorda for hardt

Hva skjer med meitemark og matjord når 30 tonn ruller over bakken? Store maskiner presser bokstavelig lufta ut av jorda og gjør den mindre produktiv.

21.11 2016 04:00

En neve jord som smuldrer lett er et godt tegn. Ser du en meitemark er det enda bedre. Det betyr at jorda lever med tilgang til både luft og vann. Sammen med en god næringsbalanse er dette plantenes drømmescenario. Og bondens.

Men den samme bonden kan også ødelegge dette idylliske bildet. Med stadig større arealer og krav til effektivitet betyr det som regel større og tyngre maskiner. Tett, pakket jord og reduserte avlinger er derfor en utfordring i jordbruket.

 

 

Traktorer og maskiner blir stadig større, og tunge gjødselvogner på tidlig vårjord er spesielt krevende.

– Jordpakking i øverste del av matjorda gir størst reduksjon i avlingene. Men det kan repareres, for eksempel gjennom frost og tele, men dette tar tid. Det er verre med pakking i dypere jordlag, sier forsker Till Seehusen i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

– Det lar seg ikke reparere.

Med avansert sensorteknikk har han undersøkt og dokumentert pakkeskader ved bruk av tunge landbruksmaskiner opp til 30 tonn.


Bruk av slangespreder i stedet for store gjødselvogner reduserer faren for jordpakking. Bildet er tatt i Alvdal. (Foto: Jon Schärer)

Graver seg ned

På et jorde ved Brandval prestegård Solør har forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi og Universitetet i Kiel gravd seg ned for å undersøke jordprofiler.

Det er juni 2015 og Seehusens tyske kolleger har med seg avansert måleutstyr, og sensorer plasseres på 20, 40 og 60 centimeters dybde. I enden av jordet står en traktor med fullastet henger.

Total vekt er 20 tonn, omtrent som en potethøster eller skurtresker. Når hjulene ruller over det tørre jordet kan en på nært hold se bevegelse på bakken. Nede i hullet beveger følerne seg. Den øverste vibrerer mest, men den dypeste gir også utslag.

– Vi undersøker hvordan forskjellig utstyr og vekt påvirker jordpakking, i tillegg til lufttrykket i dekkene og flere gangers kjøring i samme spor, sier Seehusen.

Det siste er en teknikk der forskerne kan velge å gjøre alle arbeidsoperasjoner i samme spor ved GPS-styring, for helt å unngå kjøring på resten av området.

Prosjektet inngår i Agroproprosjektet og er et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO, Universitet Kiel i Tyskland, Norsk landbruksrådgivning Solør-Odal og NMBU.


Forsker Till Seehusen i NIBIO leder prosjektet med pakkeforsøk. (Foto: Jon Schärer)

Møkkaspredning verst

Seehusen mener det å spre husdyrsgjødsel med en tung traktor og kraftige sprøytemaskiner er en stor utfordring. Arbeidet skal ofte skje på våren rett etter at plantene har begynt å vokse og jorda ikke har tørket godt nok opp enda.

– I tillegg har det blitt mer vanlig å leie entreprenør med effektivt, men spesielt tungt utstyr. For eksempel kan en 20 tonns tankvogn bety at den totale vekta som kjører på jordet bli mer enn 30 tonn, sier Seehusen.

– Under ugunstige forhold kan spredning av husdyrgjødsel med store vogner føre til alvorlige, langvarige pakkeskader som overstiger verdien av å bruke husdyrgjødsel, mener NIBIO-forskeren.

Resultatene fra forskningsprosjektet blir klare i 2017. Les mer om de foreløpige resultatene her.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Klima

Klimaforandringen vil føre til mer nedbør og fuktigere forhold spesielt under innhøstingen.

Bæreevnen på jorda er betydelig redusert dersom jorda er fuktig og pakkeskadene går mye dypere enn når jorda er lagelig. Belastningen på fuktig jord må derfor reduseres

Tiltak

For å redusere faren for jordpakking er det viktig å forebygge. Alle tiltak som forbedrer jordstrukturen og øker vanninfiltrasjon fører til fortere opptørking og bedre bæreevne.

Vedlikehold av grøftesystemet, kalking og reduksjon av jordarbeidingsintensiteten er eksempler på tiltak som forbedrer bæreevnen.

Arbeidsoperasjonene bør planlegges nøye for å kunne gjennomføre feltarbeidet så effektivt og skånsomt som mulig. Det er også viktig å unngå jordpakking gjennom sesongen for å sikre fortest mulig opptørking før innhøstingen.

Prosjektfakta Agropro

Prosjektet AGROPRO- Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter pågår i perioden 2013- 2017.

I prosjektet deltar forskergrupper fra NIBIO, NMBU, Bygdeforskning, Norsk Landbruksrådgivning og Høyskolen i Hedmark sammen med internasjonale forskergrupper.

I prosjektets referansegruppe deltar Norges Bondelag, Tine, Felleskjøpet, Nortura, Landbruksdirektoratet og Norsk Landbruksrådgivning.

Prosjektet er finansiert av Bionærprogrammet i Norges Forskningsråd