Saken er produsert og finansiert av Nord universitet - Les mer
Utbredt bruk av deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren medfører svake fagmiljø og liten kontinuitet i pleien for pasientene, ifølge helseforsker Kari Ingstad som nylig har gitt ut bok om turnusordninger i helsesektoren.

Hvordan lage turnus som fremmer en kultur for heltidsarbeid?

Det er fullt mulig å få til mer heltidsarbeid i helse- og omsorgssektoren. Sentrale personer i organisasjonen må bare ønske det sterkt nok, mener forsker.

29.9 2016 04:00

«Vi leier bolig, for vi kan jo ikke kjøpe nå. Med 35 prosent stilling får jeg ikke lån i banken».

Disse ordene kommer fra en 22 år gammel helsefagarbeider som jobber deltid.

En 61 år gammel sykepleier, som selv har store helseutfordringer, blir spurt om når hun tenker å gå av med pensjon. 

«Jeg må jobbe så lenge jeg klarer. Jeg har ikke råd til å gå av pensjon nå. Jeg har vært hjemmeværende eller jobbet deltid store deler av yrkeskarrieren, så jeg har dårlig pensjonsopptjening. Etter at jeg ble skilt er jeg helt avhengig av å forsørge meg selv, og da kan jeg ikke gå av med pensjon enda. Men jeg klarer ikke å jobbe på dagen lenger, det er for tungt. Nei, jeg får jobbe natt så lenge jeg klarer».

Sitatene belyser noe av problematikken knyttet til den utstrakte deltidskulturen i helse- og omsorgssektoren og er hentet fra boka Turnus som fremmer heltidskultur som ble utgitt på Gyldendal Norsk Forlag nå i høst.

– Svake fagmiljø

Redaktør for boken er Kari Ingstad, førsteamanuensis ved Nord universitet, som i flere år har forsket på fagområdene arbeid, arbeidstid, arbeidsvilkår, turnus og kjønn.

– Utbredt bruk av deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren medfører svake fagmiljø og liten kontinuitet i pleien for pasientene. Når ansatte bare er på jobb to til tre dager i uka, vil pasientene få svært mange pleiere å forholde seg til, sier Ingstad. Hun viser til et eksempel hvor en pasient som fikk hjelp av hjemmesykepleien i løpet av en uke, hadde besøk av 13 ulike pleiere.

I boka peker forskeren på at det først og fremst er i kvinnedominerte yrker at en slik deltidskultur råder.

Nesten 50 prosent av alle sykepleiere jobber deltid. Blant helsefagarbeidere er andelen enda større, ifølge Ingstad.

I mannsdominerte yrker er det i all hovedsak heltidskulturer, også der arbeidet er organisert med døgnkontinuerlig skift.

– Må lyse ut kun heltidsstillinger

Selv mener Ingstad det er fullt mulig å få på plass en heltidskultur også i helse- og omsorgssektoren. Men da må det ønskes nok.

– Det å bygge en heltidskultur handler om å etablere turnuser basert på hele stillinger, samtidig som vi må ta et oppgjør med den eksisterende organisasjonskulturen.

I boken beskriver hun at å bygge en heltidskultur handler om holdninger, forankring og normer. Dersom sentrale personer i organisasjonen ikke har en klar holdning til at heltid skal være normen, vil de også slite med å endre kulturen.

– Heltid må framsnakkes og prioriteres gjennom blant annet å lyse ut kun heltidsstillinger, ved å prioritere ansatte som ønsker hele stillinger og ikke minst ved å rekruttere nyutdannede helsefagarbeidere og sykepleiere i hele stillinger, sier hun.

I boka belyses ulike tiltak og modeller som kan bidra til å skape en heltidskultur og hvordan disse ordningene fungerer. Visjonen er å fremme heltidsarbeid.

– Jeg mener det er behov for innovasjon i måten ansvarlige fagpersoner organiserer turnusen på i helse- og sosialsektoren i Norge. Det er behov for turnuser som fremmer heltidskultur, sier hun. 

Referanse: 

Kari Ingstad (red.) Turnus som fremmer heltidskultur, Gyldendal norsk forlag, 2016. Sammendrag.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse