Nils Christian Stenseth først i paraden av nye æresdoktorer ved Åbo Akademi. Universitetet låner ut sabler i anledning dagen.  (Foto: Svein Stølen)
Nils Christian Stenseth først i paraden av nye æresdoktorer ved Åbo Akademi. Universitetet låner ut sabler i anledning dagen. (Foto: Svein Stølen)

Æresdoktor med sabel: Nils Christian Stenseth

Professor på Universitetet i Oslo, Nils Christian Stenseth, ble utnevnt som æresdoktor ved Åbo Akademi  i Finland 25. mai. 

Han får, ifølge universitetet, tittelen for sin sterke faglige profil og tyngde på feltet marinøkologi, i tillegg til hans bidrag til forskningen ved Åbo Akademi. 

Utmerkelsen og en sabel ble overrakt Stenseth i en høytidelig seremoni på Åbo Akademi. I tillegg holdt den nye æresdoktoren en forelesning med temaet: Ecological and Evolutionary dynamics in marine systems under anthropogenic influence.

Stenseth leder CEES - Senter for økologisk og evolusjonær syntese på Universitetet i Oslo.