Skjult tuberkulose i laksefisk

En fisketuberkulose-bakterie som tidligere aldri før er påvist i Norge er funnet i et lakseoppdrettsanlegg på Vestlandet.

Knutedannelse (granulomer) i organ på laks som følge av tuberkulose er sjelden og ofte ikke så tydelig som hos annen fisk, eksempelvis i lake (ferskvannstorskefisk) på bildet under. (Foto: Adam Zerihun)
Knutedannelse (granulomer) i organ på laks som følge av tuberkulose er sjelden og ofte ikke så tydelig som hos annen fisk, eksempelvis i lake (ferskvannstorskefisk) på bildet under. (Foto: Adam Zerihun)

Bare unntaksvis viste laksen klassiske tegn på tuberkulose, også når det senere ble gjort smitteforsøk.

Forskerne tror tuberkulose hos laksefisk i mange tilfeller blir underdiagnostisert.

I lakseoppdrettsanlegget på Vestlandet ble det i 2007 rapportert forhøyet dødelighet på rundt 20 prosent av fisken.

Etter hvert viste analysene at fisken var rammet av tuberkulose forårsaket av bakterievarianten Mycobacterium salmoniphilum, som tidligere aldri har blitt påvist i Norge.

Bakterien som gir fisketuberkulose gir ikke tuberkulose hos mennesker.

- Spesielt

− Tuberkulose, eller mykobakteriose som det kalles hos fisk, er rapportert mer i varme områder. Derfor er dette spesielt i seg selv, sier forsker Mulualem Adam Zerihun ved Veterinærinstituttet.

Tuberkulose er i utgangspunktet sjelden rapportert i laksefisk. 

− Vanligvis utvikler tuberkuloserammet fisk knuter i indre organer, men ved dette utbruddet fikk bare få fisk slike klassiske sykdomstegn, til tross for vekttap og høy dødelighet, forteller Zerihun.

− Den isolerte bakterien ble analysert både bakteriologisk og molekylært og identifisert som M. salmoniphilum. Dette er første gang bakterievarianten er isolert og påvist i Norge, sier han.

Smitteforsøk

Knutedannelse i ferskvannstorskefisk. (Foto: Adam Zerihun)
Knutedannelse i ferskvannstorskefisk. (Foto: Adam Zerihun)

For å studere sykdomsforløpet, ble laks eksperimentelt smittet med bakterien, og deretter studert over en periode på fire måneder.

− I utgangspunktet er dette en kort periode sett i forhold til at tuberkulose vanligvis er en sykdom som kan bruke lang tid fra bakterien kommer inn i kroppen til sykdom utvikler seg, selv om den også kan ha en akuttfase, sier Zerihun.

Akkurat som med den naturlig infiserte fisken, utviklet kun et fåtall fisk de klassiske sykdomsforandringene som knuter i indre organer, mens dødeligheten hos den injiserte laksen bare var på tre prosent, til tross for at den bakteriologiske undersøkelsen viste at all injiserte laks var infisert.

− Forskjellen på dødelighet kan kanskje forklares ved at sykdommen artet seg mildt i en kort periode, og det kan være forskjell på naturlig og eksperimentelt infeksjon, blant annet lever fisken under forskjellige miljøfaktorer, forklarer han.

− For å få et fullstendig bilde av tuberkulose hos laks, er en langvarig eksperimentell studie nødvendig, men dette krever betydelige ressurser.

Skjult infeksjon i taperfisk?

Adam Zerihun. (Foto: Mari M. Press)
Adam Zerihun. (Foto: Mari M. Press)

Det kan være misvisende å bruke knutedannelse som kjennetegn for tuberkulose hos atlantisk laks, konkluderer forskerne.

Tuberkulose hos laksefisk oppdages antagelig ikke i mange tilfeller.

Fisk som taper kroppsvekt uten at en finner et tydelig sykdomsbilde eller en spesifikk årsak, klassifiseres i oppdrettsnæringen som “taperfisk”.

Bak mange diffuse symptomer kan det skjule seg en mykobakterierinfeksjon, der vekttap er et av kjennetegnene. Laksefisk kan slik være et skjulested for bakterien og kanskje skjuler det seg mange tuberkuloserammede eller smittede laksefisk i oppdrettsnæringens uoppklarte tapstall.

– Stress som oppstår når mange individer bor tett sammen, svekker immunforsvaret hos fisken og gir tuberkulosebakteriene mange verter å formere seg i.

– Dette er faktorer som fremmer forekomst av mykobakteriose og vi skulle gjerne ha undersøkt dette nærmere, avslutter Zerihun.

Referanser:

Zerihun, Berg, Lyche, Colquhoun & Poppe: Mycobacterium salmoniphilum infection in burbot (Lota lota), Diseases of Aquatic Organisms, 2011, Vol. 95, No. 1, 57-64, doi:10.3354/dao02347.

Zerihun, Nilsen, Hodneland &, Colquhoun: Mycobacterium salmoniphilum infection in farmed Atlantic salmon Salmo salar L., Journal of Fish Diseases, Volume 34, Issue 10, pages 769–781, October 2011, 10.1111/j.1365-2761.2011.01293.x.

Zerihun, Hjortaas, Falk & Colquhoun: Immunohistochemical and Taqman real-time PCR detection of mycobacterial infections in fish, Journal of Fish Diseases, Volume 34, Issue 3, pages 235–246, March 2011, doi: 10.1111/j.1365-2761.2010.01231.x.

Powered by Labrador CMS