Vill og oppdrettet fisk smitter hverandre

En genetisk sammenligning av viruset som kan gi laksesykdommen HSMB, viser at det antagelig skjer en smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk.

Rømt oppdrettsfisk og fisk fra kultiveringsanlegg har større innslag av PRV-viruset enn helt vill fisk. (Foto: Veterinærinstituttet)
Rømt oppdrettsfisk og fisk fra kultiveringsanlegg har større innslag av PRV-viruset enn helt vill fisk. (Foto: Veterinærinstituttet)

I 2010 fant forskere et nytt fiskevirus som ble gitt navnet piscine reovirus (PRV).

Viruset er vanlig hos oppdrettsfisk, og det kan sannsynligvis gi sykdommen hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) hos laks. Viruset er også funnet i vill laksefisk, men uten at man har kunnet påvise sykdom.

Forskere ved Veterinærinstituttet og NTNU Vitenskapsmuseet har utført en genetisk analyse av viruset som viser at det er de samme PRV-typene i både oppdrettsfisk og villfisk.

Dette tyder på at det skjer smitte mellom de to gruppene.

Men det er ikke lett å forske på virus hos villfisk.

– Det er vanskelig å fange syk villfisk inn til prøvetaking fordi den dør og forsvinner eller blir spist av andre dyr, forklarer Eirik Biering ved Veterinærinstituttet.

Han mener dette er en grunn til at undersøkelser av villfisk viser få funn av farlige virus og bakterier.

Mindre virus i villfisk

På landsbasis er PRV funnet hos 14 prosent av villaksen uten at sykdom er blitt påvist.

– Blant villfiskene vi undersøkte, fantes det også en del rømt oppdrettsfisk og fisk som er satt ut fra kultiveringsanlegg, forklarer Åse Helen Garseth fra Veterinærinstituttet.

Kultivert fisk har villfisk som foreldre, men er klekket og oppvokst i anlegg og satt ut i naturen for å forsterke bestanden.

Det viste seg at både rømt oppdrettsfisk og fisk fra kultiveringsanlegg har større innslag av viruset enn helt vill fisk.

[gallery:1]

– Hovedfunnet fra den genetiske sammenligningen er at det sannsynligvis skjer en smitteoverføring mellom villfisk og oppdrettsfisk. Smitten kan gå begge veier, men hovedstrømmen vil sannsynligvis være fra oppdrettsfisk til villfisk, sier Garseth.

Årsaken er at det finnes langt mer oppdrettsfisk enn villfisk og at oppdrettsfisken i større grad er bærer av PRV.

– I tillegg ser vi at rømt oppdrettsfisk blander seg med villfisk i elvene, sier Garseth.

Kan også gjelde andre smittestoffer

Hva dette betyr for fiskehelsa, vet ikke forskerne, men de håper å komme nærmere et svar i videre forskning.

– Vi antar at dersom ett virus kan smitte mellom villfisk og oppdrettsfisk, så eksisterer denne muligheten også for andre smittestoffer, sier Biering.

Dette gjenstår det imidlertid å bekrefte med nye undersøkelser.

– Hvert enkelt smittestoff har unike egenskaper, både når det gjelder smitteoverføring, men også når det gjelder evne til å framkalle sykdom, så svaret er på ingen måte gitt på forhånd, understreker Biering.

Referanse:

Garseth, Ekrem & Biering: Phylogenetic Evidence of Long Distance Dispersal and Transmission of Piscine Reovirus (PRV) between Farmed and Wild Atlantic Salmon, Plos One, December 11 2013, doi: 10.1371/journal.pone.0082202.

Powered by Labrador CMS