Bedre planlegging gir mindre forurensning

Utslippene av CO2 fra godstransport på veg kan halveres gjennom bedre veier og bedre planlegging. Transportsektoren står i Europa i dag for nærmere 30 prosent av utslippene, så her er det mye å hente.

Publisert

Transportsektoren står i Europa i dag for nærmere 30 prosent av utslippene. Derfor er det viktig å redusere forbruket av fossilt drivstoff. Nyere forskning har vist at det alt finnes en rekke tiltak som vil gjøre dette mulig. For godstransport på veg er noen tiltak av teknisk karakter, noen handler om logistikk mens noen også handler om lover, regler og holdninger

Bedre smøreolje

Av tekniske forbedringer er lettere kjøretøy med mindre luftmotstand, dekk med mindre rullemotstand og med automatisk varsling ved for lavt lufttrykk, smøreolje med lavere friksjon de mest opplagte. Alt dette er mulig, men det koster.

Det er også mye å hente ved å utvikle biler med større lastekapasitet.

Bedre planlegging

Mye vil også være vunnet ved en bedre planlegging av transporten. Altfor mange tomme lastebiler kjører på veiene våre. IT-basert logistikk ville kunne sørge for en mer effektiv utnyttelse av bilparken, og dermed til færre kjørte kilometer.

Lavere fartsgrense og bedre veier

Det kan høres paradoksalt ut, men lavere fartsgrenser og bedre veier er også med på å redusere utslippene. Det samme vil vi oppnå ved å redusere tomgangskjøringen, tilby bedre opplæring for sjåfører og hyppigere kontroll av kjøretøyene.

Utslippene kan halveres

Til sammen vil alle disse tiltakene kunne føre til en halvering av drivstofforbruket. Transport vil i 2020 antakelig vil stå for halvparten av all menneskeskapt CO2-utslipp i verden. Dette faktum, kombinert med de skremmende scenarier for hva en økning i utslippene kan føre til, gjør at det er viktig å ta grep om transporten.

Les mer:
Leonardi, J., Baumgarten, M, 2004: CO2 effiency in road freight transportation: status quo, measures and potential. Nedlastet fra www.sciencedirect.com.