En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Et tenkt utseende av Norges eksoplanet (HD 68988 b) sammenlignet med vår lille, blå jord til venstre. (Illustrasjon av NASA)
Et tenkt utseende av Norges eksoplanet (HD 68988 b) sammenlignet med vår lille, blå jord til venstre. (Illustrasjon av NASA)

Hva skal vi kalle eksoplaneten vår?

Publisert

Norge har fått i oppgave å navngi et solsystem som befinner seg i stjernebildet Store Bjørn, som ligger i galaksen vår. Stjernen og en planet i dette solsystemet har foreløpig bare kjedelige katalognavn, men som et samlet Norge skal vi velge bedre navn. Norsk Astronomisk Selskap, NTNU, Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM, ved Andøya Space Center) står bak navnekonkurransen.

I anledning sitt eget hundreårsjubileum inviterer International Astronomical Union (IAU) alle land i verden til å gi navn til en valgt eksoplanet og dens vertsstjerne. Eksoplaneter eller ekstrasolare planeter (exoplanet på engelsk) er planeter som går i bane rundt andre stjerner enn solen. De tilhører derfor andre solsystemer enn vårt.

Norge er et av nær hundre land som nå oppfordrer egen befolkning til å komme med forslag. Målet er å skape bevissthet om vår plass i universet og å reflektere over hvordan jorden potensielt ville bli oppfattet av en sivilisasjon på en annen planet.

Dette er vår eksoplanet i bane rundt en fjern sol: HD 68988 b er katalognavnet på en gassgigant som går i bane rundt en G-type stjerne med katalognavn HD 68988. Massen til planeten er 1,97 ganger Jupiters. Det tar planeten 6,3 dager å fullføre en bane rundt stjernen, og ligger 0,07 AU fra stjernen. Funnet av planeten ble kunngjort i 2001. En biltur til vår eksoplanet ville tatt to millarder år. Med jetfly 222 millioner år. Med lysets hastighet, kun 200 år.

Les mer om navnekonkurransen på nettsidene til NAROM