En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Hanne Næss Hjetland har forsket på språkferdigheter i barnehagen og senere leseutvikling. (Foto: Shane Colvin / UiO)
Hanne Næss Hjetland har forsket på språkferdigheter i barnehagen og senere leseutvikling. (Foto: Shane Colvin / UiO)

H.M. Kongens gullmedalje til Hanne Næss Hjetland

Doktorgradsavhandlingen til Hanne Næss Hjetland var så fremragende at hun tildeles H.M. Kongens gullmedalje.

Hjetland har sett på sammenhengen mellom språkferdigheter i barnehagen og senere leseutvikling.

Les mer om forskningen hennes i denne artikkelen.

Hjetland forklarer hvorfor det er viktig å forske på hvordan språk og lesing henger sammen:

‒ Kunnskap om hvilke språklige ferdigheter som har betydning for utvikling av god leseforståelse er viktig for å kunne lage gode tiltak for de som trenger ekstra støtte med å forstå det de leser.

I begrunnelsen til tildelingen står det blant annet:

«Språk- og leseferdigheter er avgjørende både for sosial fungering, skoleprestasjoner og senere deltagelse i arbeidslivet. Hjetlands avhandling gir oss ny kunnskap om hvordan disse ferdighetene utvikles lenge før man faktisk lærer å lese i skolen, og at fundamentet bygges tidlig i barnehagealder.

Les mer på nettsidene til Universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS