En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Hvorfor har barn vanskeligheter med å forstå ikke-bokstavelig uttrykk? Dette skal det nå forskes på. (illustrasjon: ZouZou / Shutterstock / NTB scanpix)
Hvorfor har barn vanskeligheter med å forstå ikke-bokstavelig uttrykk? Dette skal det nå forskes på. (illustrasjon: ZouZou / Shutterstock / NTB scanpix)

Fått EU-midler for å forske på barns kommunikasjons-ferdigheter

Publisert

Forsker Ingrid Lossius Falkum er tildelt 1,5 millioner euro gjennom et ERC Starting Grant til prosjektet «The Developing Communicator: Pragmatics, Sense Conventions and Non-Literal Uses of Language» (DEVCOM).

– Dette prosjektet er en unik mulighet til å fordype seg i et av de mest spennende spørsmålene i mitt fagfelt: Hvordan utvikles barns pragmatikk? forteller Ingrid Lossius Falkum.

Lenge trodde vi at pragmatikken – det vil si evnen til å slutte seg frem til taleres meningsinnhold – var noe barn tilegnet seg relativt sent. Nyere forskning har tilbakevist det. Allerede i barnehagealder støtter barn seg på evnen til å forstå taleres intensjoner blant annet når de lærer nye ord, når de bruker og forstår gester og pronomen, og når de tolker komplekse substantivfraser.

– Målet er å gi ny kunnskap om utviklingen av våre kommunikasjonsferdigheter, med anvendte implikasjoner blant annet for språktilegnelse, læring og utdanning, sier Falkum.

Tildelingen gis av det Det europeiske forskningsrådet, og prosjektet finansieres i fem år.

Les mer om forskningsprosjektet på hjemmesidene til UiO