I år er det 200 år siden den norske samfunnsforskningens far ble født. (Foto: Nasjonalbiblioteket)
I år er det 200 år siden den norske samfunnsforskningens far ble født. (Foto: Nasjonalbiblioteket)

I høst feires 200 år med Eilert Sundt

Folkelivsgranskeren og vitenskapsmannen Eilert Sundt blir ofte omtalt som samfunnsvitenskapens far. Derfor ønsker Det samfunnsvitenskapelige fakultet på UiO å feire mannen som har gitt navnet til bygget som rommer de fleste av fagmiljøene deres.

Det blir jubileumsåpning den 13. september fra kl. 12.00–16.00 i Eilert Sunds hus med fakultetets Sundt-kjennerne som Willy Pedersen, Marianne Lien, Einar Lie, Bodil Stenseth med flere. 

I tillegg blir det arrangert Eilert Sundt-forelesninger utover høsten med internasjonale forelesere:

11. august - Terrie Moffitt: «Good childhoods are smart investments»
19. september - Kathryn Edin: «$2 a Day: Living on Almost Nothing in America»
19. oktober - Ted Miguel: «Climate, conflict and economic development. The next 50 years»
21. november - Daniel Miller: «Why we post- the anthrophology of social media»
28. november - Pascal Engel: «The resilience of reason»