Musikk er krig og kjærlighet

All musikk handler om makt og beherskelse på én side, og kontakt og samvær på den andre. Med andre ord dreier musikk seg om krig og kjærlighet, hevder musikkfilosof Arild Pedersen ved Universitetet i Oslo. Han har nå tatt doktorgrad på musikkens struktur.

Hva slags fenomen er musikk? Kan musikk fortelle oss noe utover det å være lyd satt i ordnet system? Musikkfilosof Arild Pedersen ved Avdeling for examen philosophicum mener han har funnet svaret i sin doktoravhandling Singing Time. Meaning, Music and Interpretation quasi una Prelude and Fugue. Tidligere har han skrevet en doktoravhandling om romanens fortelling, og han ser på sin musikkfilosofi som en naturlig oppfølging av sin romanteori.

- Klarer man å finne et felles innhold i alle former for fortellinger, vil dette gjøre det mulig å si hva musikkens fortellinger handler om, mener Pedersen.

Det handler ikke om noe så enkelt som sangtekster når filosofer studerer musikk, ei heller handler det om notene på noteark. Musikkens fortelling ligger i selve lyden vi kaller musikk. Og den er den samme i alle former for musikk, for eksempel folkemusikk, klassisk, pop og hip hop.

Les hele artikkelen hos Apollon

Powered by Labrador CMS