Lover flere realister

Næringslivet trenger flere realister, men få unge velger karriere innen realfag. Skal vi endelig knekke realfagskoden?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Forskning med agenda

Schreiner og Henriksen ønsker ikke bare å generere ny kunnskap:

– Overordnet mål for all vår forskning er å få flere rekrutter og bedre kjønnsbalanse i realfagene, erklærer de to.

Nylig har de etablert forskningsmiljøet re:K:rutt – Realfag:Kjønn:Rekruttering, hvor Naturfagsenteret, Fysisk institutt og ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling) deltar.

Et av re:K:rutts pågående prosjekter er Vilje-con-valg, som ser på valg og bortvalg av realfag blant ungdom i Norge.

Vilje-con-valg vil utvikle ny viten som IRIS-prosjektet kan bygge videre på i en internasjonal sammenheng.

Lenker:

Skolelaboratoriet IRIS

Vilje-con-valg

Med en million euro i ryggen har forskerne satt seg skyhøye mål:

Ikke bare skal IRIS-prosjektet forstå ungdoms utdanningsvalg generelt, valg og bortvalg av realfag spesielt, og jenters valg i særdeleshet.

Forskerne lover også å komme med råd om naturfagsundervisningen i skolen, hvordan rekrutteringskampanjer bør utformes og hvilke tiltak som best hindrer frafall fra realfagsstudier.

Ellen Karoline Henriksen, Fysisk institutt, UiO og Camilla Schreiner ved Naturfagsenteret er initiativtakere til og koordinatorer for IRIS, Interest & Recruitment in Science. I disse dager underskriver de kontrakt med EU om finansiering over tre år.

IRIS skal undersøke hvordan en rekke faktorer påvirker ungdoms utdanningsvalg:

  • Hvordan oppleves realfagsundervisningen i skolen?
  • England har nylig lagt om naturfagsundervisningen i mer bruks- og samfunnsorientert retning; påvirker det måten elevene tenker om realfag?
  • Hvilken rolle spiller familiebakgrunn og foreldrenes utdanning, og egen opplevelse av identitet og selvtillit i fagene?

IRIS skal se på kulturelle, sosiologiske og psykologiske faktorer i en og samme undersøkelse, kombinere en rekke teorier og undersøke store grupper individer i flere land.

Størst potensiale blant jenter

Dessuten skal fokuset rettes mot jenter og realfag hele veien.

– Jenteperspektivet tvinger seg fram når vi arbeider for å øke rekruttering til realfag, forklarer Henriksen.

– For det første er det blant jenter det er størst potensiale for å rekruttere flere, i og med at det er færre jenter som velger realfag.

– Dessuten er økt deltakelse fra kvinner viktig i et demokratisk perspektiv, og ikke minst tror vi kvinner vil tilføre fagene noe nytt i form av andre verdier, tenkemåter og arbeidsmetoder, sier Henriksen.

Ambisiøst

Ellen Karoline Henriksen, Fysisk institutt, UiO og Camilla Schreiner ved Naturfagsenteret er initiativtakere til og koordinatorer for IRIS.
Ellen Karoline Henriksen, Fysisk institutt, UiO og Camilla Schreiner ved Naturfagsenteret er initiativtakere til og koordinatorer for IRIS.

Innsikten fra prosjektet skal etter planen omsettes til direkte anvendbar kunnskap:

– Vi skal utarbeide råd, innspill, kritikk og retningslinjer til de som er aktører i feltet. Vi ønsker at ny kunnskap fra prosjektet faktisk skal brukes, sier Schreiner.

– Det er et ambisiøst prosjekt, innrømmer Henriksen.

Men så er det også mange som skal jobbe med dette.

– Vi har partnere ved seks forskningsmiljøer i fem ulike land. –Og så forventer vi jo at tildelingen fra EU skal utløse midler også ved UiO, slik at vi får ansatt stipendiater! supplerer Schreiner.

IRIS’ hovedaktivitet er en omfattende spørreundersøkelse blant førsteårsstudenter ved universiteter og høyskoler, både realfagsstudenter og andre.

En del av dem skal senere følges opp med en telefonsamtale for å finne ut hvorfor mange velger å avbryte studiene.

Undersøkelsen skal kombineres med kvalitative intervjuer. I tillegg skal forskerne følge noen rekrutteringstiltak over tid.

Næringslivsstøtte

Prosjektets utgangspunkt er at få unge velger en karriere innen realfag, særlig gjelder dette kvinner. Problemet er ikke nødvendigvis at søkningen til slike studier går ned, men den burde helst øke.

Beskjeden fra næringslivet er at de trenger flere innen matematikk, ingeniørfag, fysikk og teknologi, og det er også i disse fagene at kjønnsbalansen er mest skjev.

Hvor alvorlig næringslivet ser på situasjonen illustreres også ved at Energibedriftenes landsforening, NITO, Norsk Industri, Norsk Teknologi, Oljeindustriens Landsforbund og Tekna spleiser på en stipendiatstilling innen forskning på realfagsrekruttering og at Schreiners stilling er finansiert av blant annet NITO og NHO.

Powered by Labrador CMS