Forskere så at oslokloakken inneholdt høyere mengder av Ritalin i helgene. Det tyder på misbruk, sier forskeren bak undersøkelsen.  (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Forskere så at oslokloakken inneholdt høyere mengder av Ritalin i helgene. Det tyder på misbruk, sier forskeren bak undersøkelsen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kloakken i Oslo avslører dopvanene våre

Analyser av Oslokloakken viser misbruk av Ritalin, et medikament som vanligvis gis til pasienter med ADHD.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning ved UiO og Norsk Institutt for vannforskning (NIVA). Det har vært finansiert av Marie Curie stiftelsen i EU som en del av et nettverk for PhD-kandidater i et såkalt International Training Network (ITN).

Vi bruker mer reseptbelagte legemidler enn noen gang. Vi kan for eksempel behandle angstlidelser og ADHD med medikamenter, og vi får medisiner mot smertetilstander.  

En konsekvens av denne medisineringen er at vi får et økende problem med at folk misbruker legemidler. Det kan for eksempel skyldes overforbruk eller at vi rett og slett bruker det feil, for eksempel som selvmedisinering, som prestasjonsfremmende midler eller for å oppnå ruseffekt.

Men hvordan kan vi undersøke om noen legemidler blir misbrukt?

Som en del av et stort europeisk forskningsnettverk har norske forskere analysert spor av legemidler i kloakken i Oslo. Resultatene viser mønstre for mulig misbruk og bruk av Ritalin på samme måte som amfetamin og metamfetamin, med et høyere forbruk i helgene. Ritalin er et legemiddel som vanligvis gis til pasienter med ADHD.

Analyserer avfallsvann

De siste ti årene har forskere tatt i bruk nye metoder for å overvåke og undersøke bruken av legemidler og narkotika. En av metodene er waste-water based epidemiology (WBE) eller avfallsvannsbasert epidemiologi på norsk. Det er en ny statistisk metode som måler ulike farmasøytiske produkter i avfallsvann. Målingene kan avgrenses til en spesifisert gruppe, i et geografisk område eller til et land.

Metoden har skapt mye entusiasme fordi det er mulig å overvåke bruken av legemidler og narkotika ved å se på kloakken. Men her er det snakk om en svært komplisert statistikk, ifølge en av forskerne på prosjektet.

– Avfallsvannsbasert epidemiologi er en avansert statistisk metode for å analysere avfallsvann, forklarer Stefania Salvatore. Hun er stipendiat ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) og en del av et det europeiske nettverket som undersøker avfallsvann.

Hun håper at slike undersøkelser kan bidra til mer objektive målinger. 

Variasjon gjennom uken

De tidligste analysene av avfallsvann har vært enkle og kan ha oversett viktige nyanser i dataene. Salvatore og kolleger har forsøkt å utvikle en dypere forståelse for hvilken informasjon vi kan få ut av analysene ved å bruke tidsserieanalyser.

Enkelt forklart har hun tatt informasjonen som ligger i analysene fra hverandre og slik sett på variasjoner i bruken av ulike legemidler og narkotika, gjennom en uke.

– Vi har undersøkt hvordan tre reseptbelagte legemidler varierte i mengde i avløpsvannet gjennom en uke, forteller Salvatore. Hun presiserer at det er snakk om tre legemidler som forskerne vet ofte blir misbrukt.

De tre legemidlene som ble undersøkt var metadon, oksazepam og metylfenidat, som vi kjenner som Ritalin. Metadon er et syntetisk medikament som brukes som smertelindring og til legemiddelassistert rehabilitering. Oksazepam er et beroligende middel som gis for å behandle angstlidelser.

Helgetopp for Ritalin

Analysene er basert på prøver fra avfallsvann i Oslo, som ble samlet inn i februar 2014 fra en befolkning på cirka 580 000 mennesker.

Forskerne tok prøver gjennom en uke, noe som gjorde det mulig å se om nivået av de ulike legemidlene endret seg mellom ukedager og helgen. Verken metadon eller oxazepam hadde et tydelig oppsving i løpet av helgen, men det hadde Ritalin.

Det kan tyde på at legemiddelet blir brukt som rusmiddel ettersom vanlig dosering av medisiner vil gi omtrent like utslag hver dag. Mønsteret forskerne fant med Ritalinbruken er det samme som for blant annet amfetamin og metamfetamin.

Dette tyder på at også Ritalin misbrukes som rusmiddel i Oslo.

– Ved hjelp av denne metoden har vi identifisert et misbrukspotensiale av metylfenidat, forklarer Salvatore.

Kloakk kan avsløre misbruk av nye legemidler

Reseptbelagte legemidler gjennomgår nøye tester før de lanseres på markedet for muligheten for å være avhengighetsskapende. Analyser av avfallsvann kan bidra til å overvåke legemidler som kan bli misbrukt, også etter at de er lansert på markedet.

Jørgen G. Bramness er seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og veileder for Salvatore. Han bekrefter betydningen av resultatet:

– Hun har vist at midler med et ruspotensiale har en sterkere variasjon gjennom uken enn de uten. En slik variasjon kan brukes til å peke på ruspotensiale i nye stoffer, blant annet legemidler, forklarer han.

Referanse: 

Stefania Salvatore: Application of functional data analysis (FDA) to weekly wastewater data. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS