Fascinert av mystiske Jesus-blogger

Moderne profeter kan lettere spre sine private åpenbaringer til verden. Fenomenet har økt eksplosivt, men er fremdeles ganske ukjent i Norden. Det kan Clemens Cavallin endre.

Han har tatt for seg tekstene til den kristne mystikeren Vassula Rydén, som hevder å ha daglige samtaler med Jesus, men også at hun får budskap fra jomfru Maria og erkeengelen Mikael.

- Tekstene er ikke strukturert og er skrevet som en blogg etter dato. Hun skriver i dialogform, i form av hennes spørsmål til Jesus og hans svar som hun hører som en indre røst. Svarene er ofte lange, guddommelige passasjer, forklarer Cavallin.

Han er førstelektor ved Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og har skrevet en artikkel om fenomenet i et religionsvitenskapelig perspektiv. “A pilgrimage within” blir publisert i tidsskriftet “Journal of Contemporary Religion” i løpet av våren.

Globaliserte subkulturer

- Åpenbaringer i seg selv er det ikke noe oppsiktsvekkende ved. De har skjedd til alle tider. Men de kristne privat-åpenbaringene har hatt en nærmest eksplosiv økning de siste tiårene, særlig katolske, sier Cavallin.

- Mye av forskningen omkring dette temaet har imidlertid dreid seg om teologiske spørsmål, hvorvidt man kan tro på miraklene eller om visjonærene er bedragere. Det blir mye fokus på det sensasjonelle. Jeg synes det mer klassiske, mystiske området bør trekkes fram, sier han.

Disse tekstene er endeløse og blir raskt spredt over hele verden, en av mange globaliserte subkulturer som dannes på grunnlag av en åpenbaring.

De “moderne profetene” har en helt annen mulighet enn tidligere profeter til å få spredt sine tekster og budskap. Ikke bare gjennom Internett, men også ved at mennesker blir stadig mer mobile.

Siden 1988 har Vassula Rydén reist verden rundt og gitt over 800 foredrag. I Norden derimot er disse fenomenene ikke særlig godt kjent, og det er forsket lite på denne typen religiøse tekster, i følge Cavallin.

Intimt kjærlighetsforhold

Han forklarer at Vassula Rydéns tekster har tre hovedbudskap. For det første forteller tekstene om et intimt og fortrolig kjærlighetsforhold til Jesus. I teksten finnes det små hjerter som symboliserer dette.

For det andre er det hennes beskrivelser av vår tid, tolket i lys av endetidsprofetier.

- På den måten anvendes budskapet i Johannes Åpenbaring ikke bare på hva som skjedde for to tusen år siden, men også på hva som hender i dag, forklarer Cavallin.

For det tredje snakker hun varmt for en forening mellom den katolske, ortodokse og protestantiske kirken.

- “Vi er alle kristne”, skriver hun i en tekst allerede i 1987, bare to år etter at hun fikk åpenbaringen.

Referanse:

Denne artikkelen er bearbeidet og forkortet fra “På høyden”, nettmagasinet til Universitetet i Bergen.

Powered by Labrador CMS