Oppdrettslaks knyttes til diabetes

Mus på en diett av oppdrettslaks fikk dobbelt så høy risiko for å bli overvektige og utvikle diabetes 2.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En ny EU-undersøkelse viser at overvekt og fedme rammer ca. halvparten av voksne og 14 prosent av barn i alderen 11-15 år. Over tretti millioner mennesker har diabetes, og mer enn halvparten av dem vil antagelig dø av hjerte- og karsykdommer eller hjerneslag. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
En ny EU-undersøkelse viser at overvekt og fedme rammer ca. halvparten av voksne og 14 prosent av barn i alderen 11-15 år. Over tretti millioner mennesker har diabetes, og mer enn halvparten av dem vil antagelig dø av hjerte- og karsykdommer eller hjerneslag. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Forskere fikk seg en overraskelse da de undersøkte om det å spise vanlig oppdrettslaks fra butikken reduserte faren for diabetes i museforsøk.

– Vi var veldig spente på om laks kunne redusere utviklingen av overvekt og diabetes. Men vår studie viste det stikk motsatte, sier postdoktor Jérôme Ruzzin ved Institutt for biologim ved Universitetet i Bergen.

Forsøkene viste at absolutt alle mus som ble foret med kun opprettslaks utviklet fedme og diabetes.

I tillegg viste forsøkene at de hadde dobbelt så høy risiko for å bli overvektige og utvikle diabetes 2 enn mus som fikk et kontrollfôr eller gikk på høyfettdiett.

Større risiko

En tredje gruppe mus fikk en variert diett som kan sammenlignes med gjennomsnittsdietten til mennesker i Vesten. Disse hadde opptil 30 prosent høyere risiko for å utvikle overvekt og diabetes.

– Vanlig laksefor består blant annet av uraffinert fiskeolje som inneholder miljøgifter. Vi vet nå at disse miljøgiftene kan føre til overvekt og diabetes, sier Ruzzin.

Studien er publisert i tidsskriftet PLoS ONE.

Langvarige skader

Overvekt og diabetes 2 i befolkningen øker hvert år på verdensbasis og utgjør et av de største helseproblemene i verden. Tidligere studier fra USA, Finland, Sverige og Asia har vist at fedme og diabetes har økt i takt med eksponeringen for kjemikalier og miljøgifter.

Giftstoffet det er snakk om i fiskeolje er såkalte persistente organiske miljøgifter (PoP). Blant annet tilhører PCB, dioksiner og bromerte flammehemmere denne gruppen.

– Selv lave doser av disse miljøgiftene kan forårsake langsiktige uheldige effekter på hormonsystemet, påpeker Ruzzin.

Ukjent forbindelse

Jerome Ruzzin ved Institutt for biologi har forsket på sammenhengen mellom laksespising og diabetes. (Foto: Kim E. Andreassen)
Jerome Ruzzin ved Institutt for biologi har forsket på sammenhengen mellom laksespising og diabetes. (Foto: Kim E. Andreassen)

Løsningen er at oppdrettsnæringen bruker fôr uten miljøgifter. Ulike teknikker for å raffinere og fjerne mijøgifter finnes allerede, og tran er ett eksempel på raffinert fiskeolje.

– Det hadde vært spennende å teste effekten av laks som nesten ikke inneholder miljøgifter, sier Ruzzin.

Men hvorfor miljøgiftene fører til diabetes og overvekt vet ikke forskerne per i dag.

– Fremover vil vi studere mekanismene mellom miljøgiftene og overvekt og diabetes, sier Ruzzin.

Referanse:

Ibrahim, Fjære, Lock, Naville, Amlund m.fl.: Chronic Consumption of Farmed Salmon Containing Persistent Organic Pollutants Causes Insulin Resistance and Obesity in Mice, PLoS ONE 6(9): e25170, Published: September 23, 2011, doi: 10.1371/journal.pone.0025170.

Powered by Labrador CMS