Hva skal hunden spise?

Hunden er angivelig menneskets beste venn, men likevel vet vi forsvinnende lite om ernæring og fôring av hunder. Forskerne har derfor kastet seg over matfatet til våre firbeinte venner.

Protein er en viktig bestanddel i hundefôr, og kjøttbeinmel er i dag den vanligst proteinkilden. Ved Norges landbrukshøgskole (NLH) prøver man nå ut ulike typer proteinkilder i hundefôret, for eksempel soyamel, fiskemel, kyllingmel, BioProtein samt ulike kvaliteter av kjøttbeinmel.

Fordi selv om hundens matfat er et aktuelt og omdiskutert tema i alle hundemiljøer, finnes det lite uavhengig kunnskap om fôr og ernæring av hunder. Den informasjonen vi får kommer først og fremst fra fôrfirmaer, men nå vil man bygge opp eksakt og grunnleggende kompetanse om hundefôr og ernæring i Norge.

- Vi trenger kunnskap om fordøyelighet av ulike typer fôrmidler, det vil si hvor mye hunder tar opp av næringsstoffene. Vi ønsker også kunne prøve ut nye typer proteinkilder, for eksempel alternativer til kjøttbeinmelet som i dag brukes, sier Stine Gregersen Vhile, som er i gang med et doktorgradsarbeid om ernæring og ernæringsfysiologi hos hund.

Forbrukerengasjement

- En del av prosjektet dreier seg om å prøve ut alternative proteinkilder til kjøttbeinmel, sier Gregersen Vhile.

- Kjøttbeinmel er i dag mye brukt i hunde- og kattefôr. Vi ser behovet for økt kunnskap knyttet til alternative proteinkilder, ikke minst fordi forbrukerne er blitt mer skeptiske til bruk av kjøttbeinmel. Dette forbrukerengasjementet påvirker hunde- og kattefôrbransjen til å redusere bruken av kjøttbeinmel. I dag kan ikke animalske biprodukter benyttes som fôr til matproduserende husdyr på grunn av faren for kugalskap (BSE). Forbudet er midlertidig, men mye tyder på at det vil bli et varig forbud mot bruk av animalske produkter i denne typen fôr. Dersom forbrukerne ikke lenger ønsker å gi hunden kjøttbeinmel, eller det skulle bli et forbud, må vi ha kunnskap om alternative proteinkilder, sier Gregersen Vhile.

Alternative proteinkilder

Nå blir det gjort prøver på soyamel, ulike kvaliteter av fiskemel, kyllingmel, BioProtein samt ulike kvaliteter av kjøttbeinmel for å se hvordan fordøyeligheten av disse er hos hunden.

Bioprotein fremstilles av bakterier som dyrkes på naturgass, og er en forholdsvis ny proteinkilde som nå er tatt i bruk i husdyrfôr.

- I alt har vi laget sju hundefôrblandinger som vi prøver ut på hund, rev og mink. Rev og mink brukes ofte som modelldyr for hund, fordi disse artene har forholdsvis likt fordøyelsessystem, sier Gregersen Vhile.

Aktive hunder

Hunden er ikke bare et kjæledyr, men brukes også aktivt i jakt, som trekkhund, førerhund og som tjenestehund i forsvaret og i politiet. I prosjektet ved NLH undersøker man også ernæring hos det som kalles aktive hunder. Fysisk aktivitet øker tarmpassasjen, det er for eksempel vanlig at jakthunder tømmer tarmen ved starten av en arbeidsperiode. Dette begrenser muligheten til fôring av hunder som trenger ekstra reserver, for eksempel under en jaktperiode.

- Vi ønsker å finne ut mer om fôring av fysisk aktive hunder, og hvordan man får best mulig fordøyelighet av fôret, sier Gregersen Vhile.

Powered by Labrador CMS