En notis fra UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Vil folks reisevaner endres varig som følge av korona? Det ønsker forskere ved UiT å finne ut.
Vil folks reisevaner endres varig som følge av korona? Det ønsker forskere ved UiT å finne ut.

Vil studere folks reisevaner

En forskningsgruppe ved UiT vil finne ut hvordan nordmenns reisevaner endrer seg som følge av korona. Forskerne trenger nå din hjelp.

– Koronapandemien har snudd opp-ned på mye i livene våre, ikke minst våre reisevaner. Målet med prosjektet er å studere hvordan reiserestriksjonene som ble innført for å forhindre spredning av koronaviruset har endret nordmenns reisevaner, sier førsteamanuensis ved Institutt for teknologi og sikkerhet ved UiT, Clara Good.

Hun er prosjektansvarlig for prosjektet, som forskningsgruppa Human Factors in the Arctic står bak.

Gir det holdningsendringer?

– Vi vil se spesielt på flyreiser, og om endringene vil vedvare etter at restriksjonene er opphevet og den mest kritiske perioden av pandemien er overstått, sier Good.

Videre skal prosjektet studere om tiltakene har ført til endrede holdninger til å reise med fly, og om det henger sammen med holdninger folk har generelt i miljø- og klimaspørsmål.

Prosjektet skal gjennomføres som en elektronisk spørreskjemaundersøkelse i to runder. Forskerne inviterer alle beboere i Norge over 18 år til å delta i spørreundersøkelsen, og lenke til denne finner du her.

Clara Good oppfordrer deltakerne til å spre lenka videre til andre, slik at forskerne får så mange svar som mulig.

I den første runden vil forskerne kartlegge reisevaner og holdninger til reiser i perioden med korona-relaterte reiserestriksjoner.

Les mer om forskningsprosjektet på hjemmesidene til UiT

Powered by Labrador CMS