Saken er produsert og finansiert av Nordlandsforskning - Les mer

Ungdom vil ikke inn i serveringsbransjen

Ungdommen er enda mindre interessert i å jobbe i serveringsbransjen i dag enn for få år siden.

9.10 2013 05:00


Unge nordmenn har ikke tenkt seg inn i serveringsbransjen.

Serveringsbransjen sliter med å skaffe arbeidskraft. Den er preget av stor gjennomtrekk, lav utdannelse, stor andel korttidsstillinger og høy andel med multietnisk bakgrunn.

En studie blant over 1800 16-åringer like før de gjør sitt yrkesvalg, viser at de unge ikke har tenkt seg inn i serveringsbransjen.

Markert nedgang

Åse Helene Bakkevig Dagsland ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger har forsket på hvilke holdninger ungdommene har til serveringsbransjen som et framtidig yrke og ser at interessen er markert mindre i 2011 enn ni år tidligere.

Med tanke på at foreldre har stor innflytelse på hvilken utdannnings- og yrkesvei ungdommene velger, har hun spurt 16-åringene om hvordan de tror foreldrene oppfatter arbeid i serveringsbransjen.

- Oppfatningen er mer negativ enn positiv, sier Dagsland.

Under deres verdighet


Åse Helene Bakkevig Dagsland.

De negative svarene går på at de tror foreldrene oppfatter bransjen som under sine barns verdighet og kompetanse, at bransjen er usikker, dårlig betalt, for dem med lave karakterer, at den er stressende og monoton.

- Mine funn viser at bransjen har et stort behov for å presentere seg selv på nye måter både overfor elevene og foreldrene hvis de skal ha håp om å få den arbeidskraften de trenger.

Foreldrenes innflytelse øker

Dagsland har gjennomført to spørreundersøkelser blant 16-åringer like før de skal velge utdannings- og yrkesveien videre. Den ene i 2002 – da svarte 1863 ungdommer, og den andre i 2011 med 1839 ungdommer.

Når hun spør dem hva som påvirker deres holdning til å jobbe innenfor serveringsbransjen, svarer 16-åringene i 2002-undersøkelsen at egne erfaringer er viktigst, dernest kommer brosjyrer og annen informasjon fra bransjen, og til sist foreldrene. I 2011 hadde foreldrenes holdninger rykket opp til andreplass.

Bakgrunn:

Åse Helene Bakkevig Dagsland er universitetslektor på Universitetet i Stavanger. Hun presenterte noen av sine funn på Nordic symposium in tourism and hospitality research, en konferanse for reiselivsforskere i regi av Nordlandsforskning, Universitetet i Nordland og forskningsprosjektet Opplevelser i nord.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse