Flyutslipp verre enn antatt

Flytrafikken står for 2-3 prosent av utslippene av karbondioksid (CO2) i verden, og ny forskning viser at utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra eksosen kan ha minst like stor effekt på jordens klima som CO2.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske forskere har nylig deltatt i en utredning som har resultert i rapporten “Aviation and the global atmosphere”. Rapporten er bestilt av FNs klimapanel (IPCC) og skal gi økt vitenskapelig innsikt om miljøeffektene av flytrafikk, og dermed gi beslutningstakerne et bedre grunnlag for å sette i gang tiltak overfor flyindustrien.

Resultatet av denne utredningen, som går rett inn i klimaforhandlingene, kan bli restriksjoner på utslipp fra fly i løpet av få år, mener professor Ivar Isaksen ved Institutt for geofysikk ved Universitet i Oslo. Han har ledet arbeidet med et av kapitlene i rapporten.

Flytrafikken er en alvorlig trussel mot miljøet vårt, både ved at ozonlaget i stratosfæren endres og ved at jordens klima blir påvirket. Beregninger viser at utslipp fra fly tilsvarer de totale utslippene av klimagasser fra det 7. eller 8. største landet i verden. Problemet øker raskt, da flytrafikken er i sterk vekst.

Bare de siste ti årene er passasjertrafikken på rutefly fordoblet, og det forventes en årlig vekst i flytrafikken på fem prosent per år de neste tiårene. Utslippene fra fly kan komme til å vokse fire ganger raskere enn andre utslipp, viser anslag som forskerne har gjort.

Norske modellstudier

"BESTILT AV FN: Professor Ivar Isaksen ved Institutt for geofysikk ved Universitetet i Oslo, har ledet arbeidet med et av kapitlene i rapporten om miljøeffektene av utslipp fra fly. (Foto: Siw Ellen Jakobsen)"
"BESTILT AV FN: Professor Ivar Isaksen ved Institutt for geofysikk ved Universitetet i Oslo, har ledet arbeidet med et av kapitlene i rapporten om miljøeffektene av utslipp fra fly. (Foto: Siw Ellen Jakobsen)"

De norske forskerne har drevet modellstudier på effekten av klimautslipp i mer enn 25 år, og er internasjonalt langt fremme i denne forskningen. Ved siden av skadevirkninger fra CO2 og NOx har også utslipp av partikler og svovel en effekt på klimaet, mener de. Det at utslippene skjer så høyt oppe, kan påvirke sky- og partikkeldanningen, som igjen kan ha en oppvarmende effekt.

Utslipp av klimagasser fra fly er foreløpig ikke tatt med i Kyoto-protokollen, fordi det har vært usikkert hvor stor effekt dette har på klimaet. Det er dessuten svært vanskelig å knytte utslipp fra internasjonal flytrafikk til ett bestemt land. Isaksen tror likevel det kun er snakk om en femårsperiode før det kan blir satt restriksjoner på utslipp fra fly. Men i praksis kan det gå lang tid før strengere krav til utslipp kan få innvirkning på miljøet, sier han:

- Levetiden for fly er veldig lang. Når et fly først kommer i drift, kan det ta mellom 30 og 50 år før det blir satt på bakken for godt. Mulighetene for at ny teknologi skal redusere utslippene betydelig i fremtiden er store. Men vi har ingen tid å miste, en så langsiktig prosess må starte nå, mener professoren.

- Flyindustrien er svært interessert i denne forskningen, forteller Isaksen.

- De er utålmodige etter å få vite hvilke restriksjoner som kommer på utslipp, slik at de kan begynne å produsere mer miljøvennlige fly for fremtiden. Men selv om de rike landene produserer nye og mer miljøvennlige fly, vil ikke de gamle flyene bli satt på bakken, men solgt til de fattige landene, mener forskeren.

- Flyutslipp vil derfor være et problem i mange år fremover, sier Isaksen.

Powered by Labrador CMS