Når gunstige bakterier blir drept av antibiotika, banes det vei for at bakterien C. difficile kan overta plassen. (Illustrasjonsfoto: Taras Mikhailyuk, Shutterstock, NTB scanpix)
Når gunstige bakterier blir drept av antibiotika, banes det vei for at bakterien C. difficile kan overta plassen. (Illustrasjonsfoto: Taras Mikhailyuk, Shutterstock, NTB scanpix)

Nytt sukkerstoff kan få farlig tarmbakterie til å gå amok

Amerikanske forskere tror de har funnet en sammenheng mellom en voldsom økning i antallet smittede med en farlig tarmbakterie og bruken av et nytt sukkerstoff i amerikanske matvarer.

Historien kort

  • Forskere finner en sammenheng mellom et nytt sukkerstoff i matvarer og utbrudd av smitte med den farlige tarmbakterien C. difficile.
  • Studien setter fokus på at tilsetningsstoffer i matvarer kan ha utilsiktede bivirkninger.
  • Dansk forsker mener at flere faktorer er skyld i at noen stammer av C. difficile trives bedre i dag enn før.

Om trehalose

En av de mest interessante egenskapene til sukkerstoffet trehaloses er den måten det reagerer med vann på.

Vann hindrer det i å danne krystaller ved lave temperaturer, og det kan man blant annet bruke ved nedfrysing av grønnsaker eller i forbindelse med nedkjøling av frukt og grønt under transport.

Trehalose blir brukt i matvarer over hele verden, også i Danmark.

Samtidig med at amerikanske matvareprodusenter begynte bruke det nye sukkerstoffet trehalose rundt årtusenskiftet, økte antallet infeksjoner med den farlige tarmbakterien C. difficile voldsomt.

Nå kobler amerikanske forskere de to tingene.

Bakterien som gir voldsom diaré, er vanskelig å behandle og koster ifølge Center for Disease Control and Prevention 29 000 amerikanere livet hvert år.

C. difficile har alltid vært et problem, men de siste 15 årene har bakterien blitt den vanligste formen for infeksjon fra sykehusopphold i den vestlige verden, forteller Robert Britton, som er professor ved Baylor College of Medicine i en e-post til videnskab.dk.

Studien er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Tusenvis smittes hvert år

Av 1000 sykehusinnleggelser i USA ble 5,6 smittet med C. difficile i 2001. I 2010 var tallet 11,5, og trenden fortsetter.

I Norge fikk nesten 3000 stykker infeksjon av bakterien i 2017, rapporterer Folkehelseinstituttet.

C. difficile er spesielt et problem for personer over 65 år som får antibiotika.

Når gunstige bakterier blir drept av medisinene, banes det vei for at C. difficile kan overta plassen.

C. difficile finnes i flere varianter, og det er spesielt de aggressive variantene RT027 og RT078 som har blitt dominerende siden årtusenskiftet.

Stigning etter år 2000

De to variantene, som ofte tåler antibiotika, har imidlertid eksistert i mennesker i mange år uten å skape de problemene vi ser i dag.

På 1980-tallet var også RT027 og RT078 kjent, men først etter år 2000 begynte antallet smittede å stige.

I samme tidsrom dukket det opp nye varianter som var mer resistente og produserte flere giftstoffer.

– Det falt sammen med introduksjonen av trehalose i matvarer, sier Robert Britton.

Bakterier elsker trehalose

Sukkerstoffet trehalose blir tilsatt alle mulige matvarer fra sushi til frosne grønnsaker og is. Nå har forskere funnet ut at det kanskje er skyld i en eksplosjon i smitte med farlig tarmbakterie. (Foto: Andrey Armyagov / Shutterstock / NTB scanpix)
Sukkerstoffet trehalose blir tilsatt alle mulige matvarer fra sushi til frosne grønnsaker og is. Nå har forskere funnet ut at det kanskje er skyld i en eksplosjon i smitte med farlig tarmbakterie. (Foto: Andrey Armyagov / Shutterstock / NTB scanpix)

Forskerne fra Baylor College of Medicine har undersøkt om de to variantene av C. difficile har egenskaper som gjør at de trives bedre enn andre varianter, og om de kan være koblet til spesifikke matvarer.

Forskerne har testet hvordan RT027 klarer seg på 200 ulike former for karbohydrater, inkludert trehalose.

RT027 vokste fem ganger så raskt på trehalose.

Senere forsøk viste også at RT027 og RT078 kunne vokse raskt på selv veldig små mengder trehalose.

Når de hadde dette stoffet tilgjengelig, utkonkurrerte de andre bakterier.

– Det var den rykende pistolen. Antibiotikaresistens hjalp til, men trehalose i matvarer hjalp dem med å bli dominerende. Andre faktorer kan ha vært medvirkende, men vi tror trehalose var avgjørende, skriver Britton.

Infiserte mus fikk trehalose og døde

I et siste forsøk med mus infiserte forskerne musene med RT027 og ga dem senere et kosthold med eller uten trehalose.

De som fikk trehalose i maten, opplevde mer alvorlige infeksjoner, og flere av dem døde.

Videre forsøk viste at antallet bakterier ikke avgjorde hvor kraftig infeksjonen var. Det viktige var mengden toksiner, eller giftstoffer, som bakteriene produserte.

Mengden giftstoffer er ifølge forskerne knyttet til trehalose i maten.

– I 2000 ble det tillatt å tilsette trehalose i alt fra sushi til grønnsaker og is i USA. Omkring tre år senere kom de første store utbruddene av infeksjoner med RT027. En viktig del av konklusjonen i denne studien er at noe vi trodde var trygt, kan ha uventede konsekvenser, forteller Robert Britton.

Dansk forsker er ikke overbevist

Studien peker på en sammenheng, men det kan ikke være hele forklaringen.

Det mener René Jørgensen, som er forsker ved Statens Serum Institut (SSI) i Danmark.

Han mener studien er interessant, men han tror ikke trehalose er den eneste faktoren.

– Andre studier har vist at disse veldig smittsomme stammene har en økt resistens overfor antibiotika, bedre sporulering (gjør dem mer robuste, red.) og en markant høyere produksjon av giftstoffer, og det har ikke noe med trehalose å gjøre, sier Jørgensen.

Han synes forfatterne av den nye studien er litt for raske til å ekstrapolere fra mus til mennesker.

Trehalose skal ikke forbys

Robert Britton er enig i at det foreløpig ikke er grunnlag for å forby trehalose.

Men han mener det bør forskes videre for å finne det ut.

– Trehalose har mange nyttige bruksområder og er antagelig bedre for folk enn for eksempel maissirup. Likevel kan det ha utilsiktede konsekvenser, skriver Britton.  

Referanse:

J. Collins mfl: «Dietary trehalose enhances virulence of epidemic Clostridium difficile», Nature (2018), doi: 10.1038/nature25178 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS