Rabies på Svalbard

For første gang siden 1992 er det funnet rabies i fjellreven på Svalbard. En av de infiserte revene ble funnet ved Longyearbyen flyplass, ikke langt fra folk, opplyser forskere fra Norsk Polarinsitutt.

"Igjen er det funnet rabies i fjellreven på Svalbard."
"Igjen er det funnet rabies i fjellreven på Svalbard."

Rabies eller hundegalskap er en smittefarlig virussykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Viruset angriper nervesystemet og uten rask behandling er sykdommen nærmest 100 prosent dødelig, opplyser forsker Eva Fuglei ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø.

- Rabiesfunnene er viktige i overvåkningssammenheng siden det bor folk på Svalbard. Spesielt fordi ett av tilfellene stammer fra en rev funnet like ved flyplassen, og vi vet at rabies overføres via spytt eller bitt, sier Fuglei.

Ingen revestreker

Det første registrerte utbrudd av rabies på Svalbard var i 1980. Da ble det avdekket 12 tilfeller og man snakket nesten om en epidemi, sier Fuglei.

Siden har viruset vært påvist i ett og annet dyr, senest i 1992. Hvorfor man igjen observerer rabies i fjellreven, har ikke Fuglei et godt svar på.

- Vi ble overrasket, særlig fordi forekomstene hittil har vært så lave. Mellom 1980 og 1990 ble over 800 fangede reveskrotter sjekket uten at man fant noen tilfeller av rabies. Men det er mye vi ikke vet om fjellreven på Svalbard. Vi vet at den er tallrik, men det er nesten umulig å gjøre tellinger fordi revene lever i områder som er lite tilgjengelige for forskere, sier Fuglei.

- Dessuten er det mye vi ikke vet om rabies. Sykdommen kan finnes i revepopulasjonen uten at den blir oppdaget, legger hun til.

Rabies er ingen revestrek. I verdensmålestokk er nemlig sykdommen forholdsvis utbredt. Årlig dør minst 40 000 mennesker, mens antallet som får behandling er langt større, bortimot ti millioner hvert år.

Reven rasker over isen

Det forskerne imidlertid vet er at fjellrevbestandene i Arktis ikke er isolerte. Reven vandrer over store områder, og i Arktis knytter isen kontinentene sammen.

"Fjellreven på Svalbard er ikke isolert. Den kan vandre over store avstander, for eksempel fra Canada til Grønland."
"Fjellreven på Svalbard er ikke isolert. Den kan vandre over store avstander, for eksempel fra Canada til Grønland."

- En fjellrev merket på Spitsbergen, ble skutt på Novaja Semlja. Andre påviste vandringer er fra Canada til Grønland. Selv ikke fjellreven i Skandinavia er isolert, forklarer økologen Fuglei.

I og med at det er påvist rabies i fjellrev i andre områder i Arktis - Grønland, russisk Arktis og Canada - kan det ikke utelukkes at tilfellene på Svalbard stammer fra andre steder.

Styr unna

I 2002 startet Norsk Polarinstitutt et samarbeidsprosjekt med Veterinærinstituttet i Tromsø for å studere og overvåke rabies i fjellrev på Svalbard. Veterinærinstituttet har bygd et obduksjonsisolat som gjør det mulig å håndtere smittefarlig biologisk materiale.

"- Vi ble overrasket over funnet, særlig fordi forekomstene av rabies hittil har vært så lave, sier forsker Eva Fuglei ved Norsk Polarinstitutt"
"- Vi ble overrasket over funnet, særlig fordi forekomstene av rabies hittil har vært så lave, sier forsker Eva Fuglei ved Norsk Polarinstitutt"

.Sammen med veterinær Torill Mørk har Fuglei analysert nesten 300 av 550 skrotter samlet inn i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard. Foreløpig har man funnet de to rabiesinfiserte revene, den ene fanget i en felle på Austfjordneset i 1998, den andre funnet selvdød ved flyplassen i Longyearbyen i 1999.

- Sysselmannen blir fortløpende informert om våre funn. Det er viktig med tanke på at det bor folk på Svalbard som bør ha kunnskap om å styre unna rev med underlig atferd, sier Fuglei.

Hun påpeker også at prosjektet ikke bare går ut på å overvåke rabies. Revenes genetikk undersøkes, og forskerne ser etter miljøgifter, sykdom og parasitter. I tillegg foretas demografiske studier, man undersøker kjønn, alder og kroppskondisjon.

Powered by Labrador CMS