La seniorene delta

Seniorene vil være aktive og til nytte for samfunnet. Lur seniorpolitikk er tilpasset og vital bruk av godt voksne.

Å være seniorstatist i Spelet om Heilag Olav er én måte å delta som frivillig. (Foto: Morten Stene)
Å være seniorstatist i Spelet om Heilag Olav er én måte å delta som frivillig. (Foto: Morten Stene)

Livskvalitet for seniorer har to hovedelementer: helse og meningsfulle gjøremål.

Seniorer er definert som alle over 55 år. Og det er forskjell på hva som oppleves som livskvalitet for en 55-åring og en 90-åring. Men helse, tilhørighet og egenverd er fellesnevnere.

Blant de yngste er det å være til nytte og bidra med noe meningsfylt viktige ingredienser. For de eldste blir helse en mer dominerende faktor. Mye av livsinnholdet dreier seg om aktivitet i en eller annen form.

– Seniorene ønsker å være til nytte, på en tilpasset måte. Men alder og livsform gir ulike ambisjoner, sier seniorrådgiver Håkon Sivertsen, ved Trøndelag Forskning og Utvikling.

1100 intervjuer

En undersøkelse blant 1100 seniorer i Innherred, halvparten yrkesaktive, viser at:

  • Seniorlivet oppleves godt. Rangert på en skal fra én til ti (best) er gjennomsnittet åtte. Nesten alle føler seg verdsatt.
  • Mange signaliserer positive holdninger til frivillig arbeid som en måte å være til nytte på. Å hjelpe til med praktisk arbeid og å være besøksvenn er de hyppigst nevnte oppgavene.
  • Én av tre vurderer å flytte bosted. Flyttemønsteret er entydig til sentrumsområder og mer lettvinte boformer.
  • Møteplassene endres. Det kan være en utfordring å finne nye måter for sosial omgang
  • Mange driver fysisk aktivitet. Hovedmotivasjonen er bedre helse og naturopplevelser. En stor andel sier de trener.

– Vi opplever også en viss grad av teknologifrustrasjon og -vegring, sier Sivertsen.

Bruk av data og internett er de tema som flest sier de kunne tenkt seg å lære mer om.

Vinn-vinn-seniorpolitikk

Å bruke ny teknologi er et område som delvis er utfordrede for seniorer. (Foto: Morten Stene)
Å bruke ny teknologi er et område som delvis er utfordrede for seniorer. (Foto: Morten Stene)

Begrepet senior har forskjellig verdi og innhold i ulike aldersgrupper.

– Alle som henvender seg til personer over 55 år bør tenke nøye gjennom begrepsbruken for å kommunisere godt, sier Sivertsen.

Ordet «senior» oppfattes forskjellig og mange har en negativ oppfatning av det.

Seniorene er motiverte for frivillige arbeid. Det er begrunnet ut fra å være til nytte for lokalsamfunnet og andre mennesker, og at det er trivelig å gjøre noe i lag med andre.

– Men det er tydelige signaler på at seniorene bør forespørres personlig, før de lar seg rekruttere til frivillig innsats, sier Sivertsen.

Det ligger en vinn-vinn-situasjon i å engasjere seniorer på riktig måte: Gjennom å være til hjelp for andre i lag med andre, sier Sivertsen.

Referanse:

Sivertsen: Seniorundersøkelsen 2011, Notat 2011:12, Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Powered by Labrador CMS