Frognerparken en høstdag kan være et fint avbrekk fra betongjungelen.
Frognerparken en høstdag kan være et fint avbrekk fra betongjungelen.

Enda en studie tyder på at grønt­områder gjør byfolk mer aktive

Forskere festet GPS på folk for å følge med på hvor mye de beveget seg.

Myndighetene både i Norge og andre land prøver å få folk til å bevege seg mer. Det har også satt forskerne i sving.

Hva er det egentlig som motiverer folk til å komme seg opp av sofaen?

Grøntarealer er et stikkord. Parker og skoger har vist seg å være sunne å bevege seg i, men de får også folk til å gå mer, viste blant annet en studie forskning.no skrev om i 2021.

Ikke selvrapportering

Resultatene fra studien vi skrev om i 2021 var basert på utregninger av tall fra andre studier.

I denne nye studien, publisert i tidsskriftet Environment International, satte forskerne GPS på 354 kvinner og fulgte med på dem i en uke. Kvinnene var fra fire forskjellige steder i USA.

Noe av det som var en pekepinn på folks fysiske aktivitet, var nærheten til tilbud man trenger i hverdagen og hvor gangbart området var. Det vil si hvor lett det er å bevege seg til fots et sted.

For eksempel om trafikk-kryssene i nærheten er oversiktlige eller kaotiske, eller om det er gangbroer som gjør veien strakere.

Med GPS-en kunne forskerne se hvor langt deltakerne gikk, hvor mange skritt de tok og hvor de gikk.

Aller best: grønt og gangbart

Deltakerne som tilbrakte mer tid i gangbare og grønne områder hadde høyest grad av både moderat og intens fysisk aktivitet, fant forskerne.

Trolig forsterker de to egenskapene hverandre. Et gangbart område som også er grønt er etter alt å dømme det aller beste - selv om enten gangbart eller grønt også var positivt.

De som bodde på slike steder, brukte også aktive transportmidler i større grad - slik som ben eller sykkel.

Forskerne bak studien mener det bør tas i betraktning når byplanleggere og politikere i fremtiden planlegger nye bydeler.

Folk beveger seg mer når området rundt er grønt og lett tilgjengelig til fots. Her fra Boston Public Garden i USA.
Folk beveger seg mer når området rundt er grønt og lett tilgjengelig til fots. Her fra Boston Public Garden i USA.

Barn ble mer aktive når de bodde på steder med grøntarealer

En studie gjort av blant annet forskere ved Folkehelseinstituttet tidligere i år tok for seg mer enn 1.500 barn i alderen 6-11 år. De var fra fra England, Frankrike, Spania, Litauen, Norge og Hellas.

De fant at barn som bodde på steder med mer natur rundt, var mer aktive. ung.forskning.no skrev om studien i august.

– Barn med få grøntområder og mye trafikk ble i større grad kjørt eller tok kollektivt for å komme seg til skolen, sa Norun Hjertager Krog i en pressemelding på Folkehelseinstituttets nettsider.

Krog er seniorforsker ved avdeling for luftkvalitet og støy ved FHI. Hun er en av studiens norske medforfattere.

Også forskerne bak denne studien mente at dersom politikere vil at folk skal være fysisk aktive, bør nye bydeler som bygges ha grøntarealer.

Referanse:

Marquet, Oriol., m. fl. (2022). GPS-based activity space exposure to greenness and walkability is associated with increased accelerometer-based physical activity. Environment International.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS