Sikrere til havs enn på sykehus

God sikkerhet på arbeidsplassen berger liv og hindrer ulykker. Norsk helsevesen har en dårligere sikkerhetskultur enn petroleumsnæringen.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

– Kun hardt og målrettet arbeid over tid gir en sikker arbeidsplass, her hjelper det ikke med snarveier, sier Espen Olsen ved Universitetet i Stavanger, som i fjor tok sin doktorgrad på sikkerhet på arbeidsplassen.

Espen Olsen studerte sikkerhetskulturen ved Stavanger Universitetssjukehus og i oljevirksomheten, både til havs og på land. Til sammen 18 000 personer var med i flere spørreundersøkelser, og 151 ansatte ble intervjuet.

Oljeselskaper har sendt ansatte på kurs og brukt store beløp på å oppnå en god sikkerhetskultur. Noen av programmene er blitt latterliggjort. Det har blant annet blitt sagt at Statoil sløser bort hundrevis av millioner på å lære folk å gå i trapper.

Helseinstitusjonene har ikke løftet fanen så høyt. Der tas det som en selvfølge at sikkerhet er grunnleggende.

Toppen av isfjellet

Olsen fant at sikkerhetskulturen ved sykehuset i Stavanger ikke nådde opp til nivået ved amerikanske helseinstitusjoner.

Det er anslått at 2 000 personer mister livet hvert år ved norske sykehus på grunn av svak pasientsikkerhet, og altfor mange pasienter opplever uønskede hendelser.

– Dette er alvorlige tall. De fatale hendelsene som fra tid til annen omtales i mediene, ser ut til bare å være toppen av et isfjell, kommenterer Olsen.

Sikkerhet på arbeidsplassen dreier seg om i hvilken grad organisasjonen greier å prioritere sikkerhet i konkurranse mot andre mål. Olsen understreker at det er toppledelsen som må sette temaet på dagsordenen, og kulturen må gjennomsyre hele organisasjonen fra topp til bunn og på kryss og tvers.

– Å lære av hendelser er viktig, og her har helsevesenet en del å gå på. Uønskede hendelser må rapporteres bedre, og helseorganisasjonene må bli bedre til å se på bakenforliggende og grunnleggende årsaker. Åpenhet, samarbeid og kommunikasjon er nøkkelord, sier Olsen.

Finnes ingen fasit

Espen Olsen. (Foto: Per Lars Tonstad)
Espen Olsen. (Foto: Per Lars Tonstad)

– Hvorfor scorer et oljeselskap høyere enn et sykehus når det gjelder sikkerhet?

– God sikkerhetskultur er en tradisjon i petroleumsnæringen. Å unngå ulykker er viktig for omdømmet. Hvis man gjør en feil på en plattform, kan man sjøl bli rammet.

– Petroleumsindustrien har nok også større økonomisk fleksibilitet, og etter min oppfatning er tilsynsmyndigheten mer fremtredende i denne næringen, sier Olsen.

Han understreker at det finnes svært mange dyktige helsearbeidere som gjør sitt aller ytterste for at pasienter skal oppleve en trygg og faglig god behandling.

– Sykehuset er en kompleks organisasjon: Ansatte har ulik fagbakgrunn, pasienter har ulikt sykdomsbilde, teknologien er avansert og fornyes stadig, og mange rutiner og systemer lever side om side.

– Samtidig pågår det reformer og sparekampanjer. Det kan fort skje uønskede hendelser, og det er krevende for ledelsen å strebe etter forbedring av sikkerhetskulturen, framholder Olsen.

Verken Stavanger Universitetssjukehus eller Statoil vil noen gang kunne slå fast at sikkerhetsnivået er ideelt.

– Alt kan forbedres. Sikkerhet på arbeidsplassen er en evigvarende kampanje, sier Espen Olsen.

Referanse:

Espen Olsen (2009): Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: Psychometric quality,longitudinal change, and structural models. Doktoravhandling, Universitetet i Stavanger.

Powered by Labrador CMS