Vi velger fastlege som ligner oss

Vi betaler gjerne for å få en fastlege av samme kjønn og med lik alder som oss selv, og for at legen er spesialist i allmennmedisin. Menn er villige til å betale mer for at fastlegen er av samme kjønn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege.

Formålet med ordningen er å gi befolkningen trygghet, kvalitet og god tilgjengelighet i den allmenne legetjenesten.

Aftenposten skrev nylig om utenlandske leger som sliter med å fylle sine lister.

En studie av valg av fastleger, utført av stipendiat i helseøkonomi Geir Godager, Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, bekrefter denne observasjonen og viser i tillegg andre preferanser for valg av fastlege.

Forholdet mellom lege og pasient, en teoretisk tilnærming

I økonomisk teori blir pasient og lege-relasjonen ofte sett på som et forhold mellom to parter på ulike nivå. Pasienten er hovedperson – den som etterspør - og legen er agenten som skal utføre og gi en tjeneste.

God kommunikasjon mellom pasient og lege er avgjørende for å få effektiv konsultasjon og riktig behandling til pasientens beste.

- Pasienten søker å finne den legen som han vurderer best kan gi han oppfølging.

- Sannsynligheten for å få til en god kommunikasjon og oppfølging øker ved å velge en lege som best mulig kan forstå pasienten, for eksempel ved at legen har samme kjønn og alder som pasienten selv. Denne rammen dannet utgangspunktet for våre analyser, opplyser Godager.

Betalingsvilje

I studien estimeres preferanser for valg av fastlege fra et utvalg av Oslos befolkning. Datagrunnlag er de innsendte legeønskene fra innføringen av fastlegeordningen.

Ved å knytte reisekostnader opp mot alternative leger og kjennetegn ved lege og pasient kan man kartlegge villighet til å betale (willingness to pay) for visse attributter for fastlegen.

Grunnen til at data fra Oslo er valgt er at alle avstander i byen er kjent.

Preferanser for valg av fastlege

Funnene til Godager støtter andre studier som viser at pasienter foretrekker fastleger som har samme kjønn som seg selv, og som tilhører samme aldersgruppe.

- Det at legen er spesialist i allmennmedisin viste seg å ha mindre betydning enn fastlegens kjønn, men spesialister i allmennmedisin har fremdeles større sannsynlighet å bli valgt enn de som ikke er det.

- Resultatene antyder at villighet til å betale for at legen er spesialist i allmennmedisin utgjør 0,89 euro per konsultasjon, sier Godager.

Det viste seg altså å være viktig at legen var av samme kjønn. Beregningene tyder på at kvinnelige pasienter kunne tenke seg å betale 1,71 euro per konsultasjon for en kvinnelig lege, mens menn kunne tenke seg å betale 3,55 euro per konsultasjon for å få en mannlig lege.

Sammenliknet med kvinner er altså menn villige til å betale mer for at fastlegen er av samme kjønn.

- Vi ser også fra studien at de leger som er født i Norge og som er gift har forhøyet mulighet for å bli valgt som fastlege, sier Godager.

Et annet funn viser at pasienter foretrekker leger av samme alder, men om valget står mellom å ha en eldre eller en yngre fastlege enn det pasienten selv er, så foretrekker pasienten den eldre legen, avslutter Godager.

Referanse:

Godager, G. 2009. Birds of a Feather Flock Together: A Study of Doctor-Patient Matching, utgitt av Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo, skriftserie 2009:3.

Powered by Labrador CMS