Terapi 24/7

Forskere utvikler terapeutiske metoder til bruk i digitale medier. Programmene skal være tilgjengelige 24 timer i døgnet, og kan brukes når det måtte passe.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Changetech

Norsk selskap som industrialiserer tjenester innenfor psykologiske endringer ved bruk av digitale kanaler som Internett og mobiltelefon.

Hovedutfordringen er å lage en industrialisert IKT-løsning, dvs. at den skal være gjenbrukbar for ulike typer psykologisk endring.

Forsker på anvendelse av terapeutiske prinsipper i digitale medier.

Flere av de sentrale fagpersonene var med på å utvikle en ikke-industrialisert digital løsning for røykeslutt. Denne er nå lisensiert ut og er blitt en stor suksess internasjonalt.

Direktør for forskning og utvikling er professor Pål Kraft ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet omfatter to doktorgradsprosjekter ved Psykologisk institutt, UiO.

Changetech har mottatt seks millioner kroner av Forskningsrådet gjennom Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

www.changetech.no

– Vi baserer oss blant annet på positiv psykologi. Utgangspunktet er at vi hjelper dem som har et behov eller ønske om en endring.

– Men programmene kan også hjelpe dem som har det helt fint, til å få det enda bedre, sier Filip Drozd, seniorpsykolog i Changetech.

Selskapet industrialiserer tjenester innenfor psykologi og utvikler digitale programmer for adferdsendring. Dette skjer ved bruk av digitale kanaler som Internett og mobil.

– Studier viser at digitale verktøy har god effekt for å oppnå adferdsendring. Vi som lager programmene, har sterk kontroll over det terapeutiske møtet og den terapeutiske prosessen.

– Vi kan utjevne og hindre at det oppstår ulikheter i rollene mellom terapeut og klient, forklarer Drozd.

Tilgjengelig hele døgnet

Programmene er tilgjengelige 24 timer i døgnet og kan brukes når det måtte passe. Dessuten kan de skreddersy informasjon og tilbakemeldinger til brukerne.

– Studier viser at brukerne får økt bevissthet og kunnskap om emnet. De endrer holdninger og får økt mestringsfølelse, sier Drozd.

Changetech arbeider nå med 17 ulike terapiområder. Til våren er det første programmet, «Balance», klart for lansering.

Her skal du kunne bli bevisst på dine alkoholvaner. Du får også hjelp til å endre vanene hvis det er behov for det. «Balance» er støttet av Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) og Sosial- og helsedirektoratet.

Lærer om seg selv

«Balance»-programmet åpner med en screening. Her får du kartlagt din adferd. Deretter får du tilbakemelding om hvordan situasjonen vurderes. Du kan gå videre hvis du ønsker å få oppfølging gjennom programmet.

Gjennom programmet «Balance» skal du kunne endre uvanene dine hvis det er behov for det. (Illustrasjon: Changetech)
Gjennom programmet «Balance» skal du kunne endre uvanene dine hvis det er behov for det. (Illustrasjon: Changetech)

– Brukerne lærer mye om seg selv som person og om psykologi. Opplegget bygger på et terapeutisk prinsipp om at klientene trekker konklusjonene selv. Selve terapidelen består av oppmuntring, empati og alliansebygging.

– I tillegg kan brukerne blant annet løse oppgaver og skrive dagbøker, sier Harald Schjelderup-Lund i Changetech.

Satser internasjonalt

Changetech arbeider nå med å industrialisere prosessen med programutvikling. De satser først og fremst mot utenlandske markeder.

– Vi sikter mot større bedrifter og organisasjoner, i tillegg til legemiddelselskaper. Vi arbeider også med nye plattformer som skal markedsføres direkte til brukerne.

– Dette gjelder mindre programmer knyttet til for eksempel selvtillit eller viljestyrke, sier Schjelderup-Lund. 

Powered by Labrador CMS