Ignorerer forskernes råd om fiskestopp

De få torskene vi har igjen vil ikke bli flere uten drastiske tiltak. Likevel velger EU-kommisjonen og EUs fiskeriministere for andre år på rad å ignorere rådet fra forskerne om full stopp i torskefisket.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Du bør altså nyte denne fisken mens du ennå har muligheten - flere europeiske bestander balanserer på kanten av stupet.

Den eneste trygge fangsten er null fangst, sier de rådgivende ekspertene. Det ser imidlertid ikke ut som dette er et realistisk alternativ for byråkratene og politikerne i EU.

Argumentasjonen er at et slikt fiskestopp vil få for store økonomiske og sosiale ringvirkninger.

Samtidig spør forskerne seg om bestandene i det hele tatt kommer til å ta seg opp igjen - eller er det allerede for seint?

- Som å prøve å bråstoppe en tankbåt

- Jeg tror det vil ta lang tid før vi får en god bestand av torsk i Nordsjøen igjen. Vi har gitt beskjed på et tidligere tidspunkt, men fisket har ikke blitt bremset, før vi nå sier at vi må stoppe - og da er det ikke mulig å stoppe - det blir som å prøve å bråstoppe en tankbåt, sier Odd Smedstad, forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Nå har Norge tatt en pause i forhandlingene med EU om fiskekvoter. Årsaken er at partene står langt fra hverandre, blant annet fordi EU etter norsk oppfatning ikke legger opp til en bærekraftig forvaltning av havressursene. Uten en avtale kan ikke Norge og EU-landene fiske i hverandres farvann.

Fiskeriavtalen som EU-landene etter mye om og men har blitt enige om for 2004, innebærer blant annet de samme torskekvotene som i fjor i Nordsjøen og Skagerrak, og en 60 prosents økning av hysekvotene i Nordsjøen. Torskekvotene i Barentshavet økes med 23 prosent.

Gjentatte advarsler

De europeiske fiskeriministrene lar seg presse av fiskeriorganisasjonene, og snart er det helt umulig å drive lønnsomt fiske av torsk i Nordsjøen. Ekspertene sier at bare full stopp kan redde torskebestandene fra full kollaps. Vi kan ganske enkelt ikke fortsette i dagens tempo - men vi gjør det likevel.

Som Smedstad sier, er det ikke første gang det blir ropt varsku for europeiske torskebestander. Advarslene har kommet i årevis, men ingenting har skjedd. I fjor så ekspertene seg nødt til å anbefale full stopp i fisket for første gang.

- Sammen med mange andre bestander har torsk i Nordsjøen, Irskesjøen og vest for Skottland vært i tilbakegang i flere år - tross i våre gjentatte advarsler. Disse torskebestandene er på så lave nivåer at vi har blitt nødt til å ty til en anbefaling om null fangst som en endelig linje i sanden, for å gi dem en pause, sier David Griffith, generalsekretær i International Council for Exploration of the Sea (ICES).

Responsen fra EU i fjor, var et kutt i torskekvotene på 45 prosent i desember. Dette klarte landene imidlertid ikke å gjennomføre - EU jobber fremdeles med å løse praktiske sider ved fjorårets avgjørelse.

Ingen fisk, intet fiske

Fiskerne lager ramaskrik - sier at de føler seg utrydningstruet, og krever kontinuitet i den økonomiske aktiviteten i fiskeriene. Hvordan denne økonomiske aktiviteten skal overleve kollapsen av torskebestandene, er imidlertid uklart.

- I EU-kommisjonen er det vilje til å gjøre noe, men når medlemslandene skal bli enige skjærer det seg - fiskeriministrene og de lokale fiskeriadministrasjonene blir hardt presset fra sine fiskere og fiskeriorganisasjoner, sier Smedstad.

- Kommisjonen har nok langt større ambisjoner enn det de er i stand til å få igjennom i ministerrådet, sier Knut Korsbrekke fra Havforskningsinstituttet i Bergen.

Han har vært med i den norske delegasjonen som har forhandlet med EU om årets kvoter.

Feilrapportering

EU-kommisjonen, som har laget forslaget til denne fiskeriavtalen, sier at den legitimeres fordi torskebestanden ikke har gått merkbart tilbake det siste året. Hans Lassen, som er sjefsrådgiver ved ICES, sier imidlertid at det er umulig å vite dette sikkert. Populasjonen er så liten at hvilken som helst fangst kan ha en katastrofal effekt på den gjenværende bestanden, insisterer han.

I tillegg til at torskekvotene er for høye, foregår det også mye feilrapportering i fiskeriene. Så upålitelig er fangststatistikken, at ICES ikke har kunnet gå ut med noe bestandsanslag for i år. Mye torsk blir solgt på svarte markeder, og i tillegg kommer EUs omstridte regel om at fiskerne kan fortsette fisket så lenge de kaster ut torsken.

- Jeg er ikke så sikker på om de gjør det, eller om de leverer den svart. Egentlig er det ett fett. Fisken er jo dau uansett, sier Smedstad.

Bestanden i Canada har ikke tatt seg opp

ICES jobber med over 1 600 marinforskere fra 19 medlemsland, og organisasjonen er EUs hovedrådgiver når det handler om å bestemme fiskekvoter. Organisasjonen ble dannet for over 100 år siden, blant annet på grunn av overfiske i Nordsjøen. Den samme anbefalingen om full stopp i torskefisket kommer også fra EUs egen Scientific, Technical and Economic Committee on Fisheries (STECF).

Selv om det langvarige overfisket av europeisk torsk har skapt en ny situasjon i disse havområdene - nemlig et historisk lavt bestandsnivå, og forskerne derfor ikke kan si nøyaktig hva som vil komme til å skje med torskebestandene, har vi sett at torskebestander har kollapset tidligere.

På den andre siden av Atlanterhavet - i Canada - kollapset torskebestanden tidlig på 1990-tallet på grunn av overfiske. På tross av full fiskestopp siden 1992, har bestanden fremdeles ikke kommet seg.

- Vi vet ikke hvorfor, men når bestanden blir så liten, skal det mye til for å få en god årsklasse. I Nordsjøen hadde vi en god årsklasse med torsk i 1996, og dermed også mulighet til å få bestanden opp igjen - men den muligheten var man ikke villig til å ta, sier Smedstad.

Torsken blir imidlertid ikke utryddet - det er det torskefiskerne som blir, når bestanden ikke lenger er lønnsom å fiske på. I Canada er det ikke tomt for torsk, men det er ikke nok til å fiske på den.

To sildebestander - nordsjøsild og NVG-sild - kollapset og har blitt gjennoppbygget (det tok 20 år for NVG-sild). Nordsjømakrellen har også kollapset uten at den har tatt seg opp igjen.

Bifangst

Anbefalingen om full stopp i torskefisket inkluderer også full stopp for torsk som bifangst. Dette er ikke populært blant fiskerorganisasjonene, fordi det strengt tatt medfører stopp i alt bunnfiske - det vil for eksempel si fiske etter hyse og sei. Det er nemlig ikke mulig å drive fiske etter disse fisketypene uten at torsken kommer med som bifangst.

- Problemet er at det er umulig å ha full stopp i torskefisket uten å ha full stopp i bunnfisket generelt. Det er to muligheter: Enten må vi få total stopp av fiske på bunnfisk i Nordsjøen i noen år, noe som er et forferdelig drastisk tiltak. Eller så må vi tillate en viss bifangst i enkelte fiskerier, men føre kontroll med alt som fanges, sier Smedstad.

- Dersom vi legger ned all bunnfisket, vil det få store konsekvenser for store deler av fiskeriene i Europa, selv om fisket etter sild og makrell ville fortsette, fortsetter han.

Blant de europeiske nasjonene stemte Sverige og Tyskland imot EUs forslag til fiskeriavtale for 2004, fordi de mener torskebestanden beskyttes for dårlig med den nye avtalen. Spania, Danmark, Frankrike og Storbritannia ville beskytte sine fiskerier mot nye restriksjoner, og avtalen ble vedtatt med kvalifisert flertall.

Flere fiskearter er truet

Problemene gjelder ikke bare torsk. Flere arter fisk har nå faretruende og historisk lave bestander i bestemte områder - som rødspette i Nordsjøen, hvitting i Irskesjøen, lodde nord i Barentshavet, lysing sør for Biskayabukta, og sjøtunge.

Den britiske forskerorganisasjonen Royal Society har nylig beskrevet fiskeripolitikken i EU som en skandale, og advarer om at dersom man ikke gjennomfører tiltak nå, kan det bli fint lite igjen å fiske i fremtiden.

EU har i år riktignok vedtatt en langsiktig rehabiliteringsplan for torsken. Vedtaket av denne planen var en forutsetning for vedtaket av årets fiskekvoter. Planen innebærer blant annet at fiskerne får færre dager på sjøen, i tillegg til økt innsats på inspeksjon og kontroll.

Kritikerne sier imidlertid at det er ingenting som står i veien for at denne planen kan bli endret i fremtiden. Døren står altså åpen for politisk intervensjon selv om rehabiliteringsplanen blir implementert.

Lenker:

International Council for Exploration of the Sea: ICES
EU: The Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries
EU: Outcome of Agriculture/Fisheries Council of 17 November 2003 (20/11/2003)
EU Fisheries: Outcome of the Fisheries Council of 17-19 December 2003
BBC: Brussels stops short of ban

Powered by Labrador CMS