Få deltar på kurs for lærernes lærere

- Lærerutdannere er ikke klar over ressursene Europarådet har å tilby, mener førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Heidi Biseth.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Pestalozzi-kurs for lærerutdannere

Pestalozzi-kurs er et etterutdanningstilbud administrert av Europarådet, rettet mot grunn- og videregående opplæring og lærerutdanning.

Pestalozzi-kursene «Training for Trainers» retter seg spesielt mot ansatte på universitet og høgskoler som utdanner lærere og skoleledere.

Et kurs består av to workshops som holdes i løpet av et år, hvor hensikten er å utvikle undervisningsmateriell og undervisningsmodeller.

Hovedmålet med kursene er å bidra til at de som utdanner lærere får kunnskap om Europarådets verdier og arbeid innen følgende områder: Medborgerskap og menneskerettigheter, historieundervisning, interkulturell læring og flerspråklighet.

Deltakere på Pestalozzi-kurs får dekket reiseutgifter, i tillegg til kost og losji.

Lærere ved norske lærerutdanninger har mulighet til å delta på Europarådets kurs i menneskerettigheter, historie, interkulturell læring og flerspråklighet.

Men få benytter seg av muligheten.

Bare to norske deltakere deltar i år - begge fra Høgskolen i Buskerud. Heidi Biseth er en av dem.

– Kanskje det har blitt sånn at vi i Norden synes vi er så gode på demokrati at vi tror vi ikke trenger å lære noe av andre, men vi har utrolig mye igjen for å delta, mener hun.

Biseth går på kurs i bruk av sosiale medier som middel for sosial interaksjon og demokratisk deltakelse - og hvordan lærere kan bruke disse kanalene på en fornuftig måte. Første samling var i september i fjor, mens andre modul finner sted i Tyrkia nå i mai.

– Det er supert at kurset er delt opp. På den måten er det mulig å jobbe med ting og teste dem ut i perioden mellom modulene, sier Biseth.

Heidi Biseth. (Foto: Knut Jul Meland/HiBu)
Heidi Biseth. (Foto: Knut Jul Meland/HiBu)

Ikke godt nok kjent

– Norske lærere og lærerutdannere har liten kjennskap til hvilke ressurser og undervisningsmateriell Europarådet har tilgjengelig. Databasen med undervisningsopplegg inneholder massevis av ideer og ferdige opplegg som norske skoler gratis kan benytte seg av, forteller Biseth.

Hun synes det er synd at lærerutdanningsmiljøene ikke engasjerer seg mer i Pestalozzi-programmet.

– Mulighetene innen programmet er ikke godt nok kjent i målgruppen. Det er derfor viktig at det kommer tydelig informasjon fra SIU om dette.

To fluer i et smekk

Biseth disputerte i fjor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Pestalozzi-kurset treffer midt i hennes faglige interesseområde.

– Dette kurset skal både øke vår egen kompetanse i tillegg til at vi skal lage et undervisningsopplegg som skal legges ut på Europarådets nettsider. Det var en stor fordel å kunne jobbe sammen om dette.

Siden vi var to personer, kunne vi dykke dypere ned i materien. Vi har undersøkt hvordan lærerstudenter ser på demokrati og demokratisk deltakelse og hvordan de kan bruke sosiale medier bedre, sier hun.

Sammen har Biseth og kollega Janne Madsen fra Fakultet for lærerutdanning ved Høgskolen i Buskerud laget et omfattende undervisningsopplegg som de har testet ut på studenter ved HiBu. Deretter har de integrert tilbakemeldingene i egen forskning.

Biseth skal presentere opplegget på en stor internasjonal konferanse i Buenos Aires i juni, mens Madsen skal presentere på en norsk konferanse til høsten.

– Det er relativt tidkrevende å ta del i dette kurset og derfor en stor fordel om temaet er knyttet til egen forskning, slik at arbeidet kan inngå i forskningstiden i stillingene våre, sier Biseth.

Liten interesse for demokratiopplæring

Temaet demokrati er relevant for norsk lærerutdanning, men ifølge Biseth er interessen likevel liten. De andre deltakere på Pestalozzi-kurset var i stor grad fra Øst- og Sentral-Europa.

Med unntak av Biseth, Madsen og én deltaker fra Island, var det ingen deltakere fra de nordiske landene. Hvorfor?

– Det kan virke som om demokrati er et slags «ikke-tema» eller et tema som tas for gitt i Norge.

– Innen lærerutdanningen er det nok mest interesse blant pedagogene, innenfor fag som pedagogikk og elevkunnskap, mener Biseth.

Powered by Labrador CMS