Født til å være i bevegelse

Mye fysisk aktivitet, lek i ulike omgivelser og allsidig bruk av kroppen i alderen null til tre år gjør barna tryggere, mer sosiale og gir dem bedre motoriske ferdigheter. En ny lærebok om småbarns kroppslige verden skal lære førskolelærerne å legge til rette for fysisk aktivitet i barnehagen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolelektor Karin Kippe ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og høgskolelektor Anne Berg ved Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) håper at boka Småbarnas kroppslige verden - Sansemotorisk utvikling hos barn 0-3 år skal inspirere til mer bevegelsesglede, fysisk aktivitet og motorisk trening i norske barnehager.

Kroppslige småbarn

- Små barn er kroppslige i alt de gjør, og de har liten evne til abstrakt tenkning. De opplever verden gjennom kroppen i bevegelse og lek. Når barna beveger seg allsidig i varierende omgivelser, utvikler de både selvfølelse, utforskertrang, motorikk og evnen til å konsentrere seg om ting, sier lærebokforfatter Karin Kippe.

Det høres ikke uten videre logisk ut at lek og klatring på steiner og trær skal gjøre det lettere for barnet å lære å lese, skrive, regne og lære andre ting som krever konsentrasjon. Men når kroppen får bevege seg mye i omgivelser der steg og bevegelser må tilpasses hele tida, for eksempel i skogen, skjer det en automatisering av bevegelsene.

"Lærebokforfatter Karin Kippe."
"Lærebokforfatter Karin Kippe."

Barnet trenger ikke lenger å bruke så mye hjernekapasitet på å kontrollere bevegelsene sine, og det frigjøres kapasitet til andre oppgaver.

Sosial inngangsbillett

Forskning viser at fysiske og motoriske ferdigheter er en viktig inngangsbillett for småbarna i sosial omgang med andre barn. Å mestre kroppen sin gir sosial status og selvtillit, noe som igjen oppmuntrer til mer aktiv lek og bevegelse.

- Nettopp derfor er det så viktig å legge til rette for slik lek og allsidig bevegelse, og la barna få prøve ut ting og skaffe seg sanseopplevelser. Det kan være lettvint og noen ganger nødvendig å putte dem i vogn, pulk, bæremeis eller vippestol, men det tar også fra barna viktig trening og sanseerfaring, sier Karin Kippe.

Inaktiv ond sirkel

5-15 prosent av norske skolebarn har motoriske problemer, og har av en eller annen grunn ikke utviklet seg på samme måte som sine jevnaldrende. Når motorikken er dårlig, tåler barnet lite press før bevegelsene går i stå. Barnet opplever nederlag sammen med andre barn og trekker seg ofte unna de andre. Dermed mister det en arena for motorisk trening og utvikling.

- Nettopp derfor er det så viktig at førskolelæreren har kunnskap om den sansemotoriske utviklingen, og kan se hvilket utviklingstrinn det enkelte barnet er på. Da kan man stimulere utviklingen med aktiviteter og leker som passer til ferdighetene, og som både gir mestringsfølelse og verdifull motorisk trening, sier Karin Kippe.

I læreboka Småbarnas kroppslige verden er det også rikelig med konkrete tips til aktiviteter som fremmer motorisk utvikling, til innredning av barnehagerom som innbyr til bevegelse og til øvelser for ulike alderstrinn.

Referanse: Berg, Anne og Kippe, Karin: Småbarnas kroppslige verden. Sansemotorisk utvikling hos barn 0-3 år. SEBU forlag 2006.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Nord-Trøndelag - Les mer

Powered by Labrador CMS