- Å lære om universet er for mange ungdommer en motivasjon og en innfallsport til realfagene, skriver Henriksen og Bøe. (Illustrasjon: Shutterstock / NTB Scanpix)
- Å lære om universet er for mange ungdommer en motivasjon og en innfallsport til realfagene, skriver Henriksen og Bøe. (Illustrasjon: Shutterstock / NTB Scanpix)

Tar vi universet ut av naturfaget, tar vi realfags-inspirasjonen fra norske skoleelever

DEBATT: Universets opprinnelse og utvikling fraværende i skissen til ny læreplan i naturfag som Utdanningsdirektoratet nå ber om innspill på.

For 13,8 milliarder år siden – så vidt vi vet – oppsto tid og rom, masse og energi – kort sagt alt vi vet om og noen gang kommer til å få vite om – fra den begivenheten vi kaller "Big bang". Siden har universet utvidet seg, dannet stjerner og galakser, planeter, bakterier og blåhvaler – og oss mennesker. Hvis noe kvalifiserer til å kalles en av de «store ideene» i vår forståelse av naturen, så må det vel være dette.

Likevel er universets opprinnelse og utvikling fraværende i skissen til ny læreplan i naturfag som Utdanningsdirektoratet nå ber om innspill på.

Læreplanskissen tar utgangspunkt i såkalte kjerneelementer i naturfag, som ble fastlagt tidligere i år. Ett av disse er energi og materie, svært sentrale begreper som med rette er viet plass i kompetansemålene. Men burde ikke elevene også lære om hvordan energi og materie utviklet seg og ble til oss?

Innfallsport til realfagene

«To ting fyller mitt sinn med stadig større undring og ærefrykt (…): stjernehimmelen over meg og den moralske lov inni meg. (…) Jeg ser dem for meg og forbinder dem umiddelbart med min eksistens»

Dette perspektivet fra Immanuel Kant deles av mange norske barn og unge: «Universet og universets historie» er det naturfag-temaet som norske 15-åringer – både jenter og gutter – er aller mest interessert i, ifølge PISA-undersøkelsen fra 2015. Å lære om universet er for mange ungdommer en motivasjon og en innfallsport til realfagene.

Universets hemmeligheter på skolen

Det er mange andre viktige temaer og store ideer innen naturfag. Noen er godt representert i læreplanskissen, mens andre, i likhet med universet, har måttet vike. Diskusjonen bør gå livlig gjennom de neste månedene dersom vi vil at den endelige læreplanen skal gi framtidas barn og unge den ballasten og motivasjonen som trengs for at de skal bli ansvarlige samfunnsborgere, tenkende og undrende individer og (i noen tilfeller) forskere og ingeniører som skal bidra til en bærekraftig framtid for oss alle.

Vi ønsker en læreplan som gir norske barn og unge muligheten til å utforske universets hemmeligheter gjennom skolens naturfag. Vi vil beholde motivasjonstriggeren som bidrar både til læring og til at flere unge – også jenter – velger å utdanne seg i realfag.

Vi oppfordrer alle med hjerte for naturfag om å gi innspill til læreplanskissen innen 14. november.

Powered by Labrador CMS