En notis fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø - les mer.

Edelkrepsen finnes naturlig i Norge. Nå kan den være truet av kreps som holdes i akvarier.
Edelkrepsen finnes naturlig i Norge. Nå kan den være truet av kreps som holdes i akvarier.

Kreps fra akvarier kan være en risiko for norsk natur

Kan hold av ferskvannskreps i akvarier skade norsk biologisk mangfold? Det er ett av spørsmålene Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) ønsker svar på når den skal vurdere risiko knyttet til import av ulike krepsdyr for hold i akvarier.

Miljødirektoratet, som har bestilt risikovurderingen, melder om økende interesse for å innføre ulike typer krepsdyr for privat hold i Norge. Ferskvannskreps troner øverst på ønskelista, men det er også interesse for krabber og reker.

Krepsdyr som holdes i akvarier, kan være en risiko for norsk natur hvis de slipper ut av akvariet og greier å etablere seg og overleve utenfor. Den største potensielle trusselen er imidlertid at de kan ha med seg sykdomsfremkallende organismer, som kan spres hvis vann fra akvarier havner i naturen.

Myndighetene er spesielt bekymret for edelkrepsen, som er den eneste ferskvannskrepsen som finnes naturlig i Norge. Ettersom flere av de store vassdragene i Norge er rammet av sykdommen krepsepest, er edelkrepsbestanden allerede sterkt truet. Krepsepest er dødelig for edelkreps, og arten er rødlistet.

Eksperter fra VKM skal utrede hvilke krepsdyrarter som holdes i Norge i dag og hvilke arter det vil være aktuelt å innføre i årene som kommer, og vurdere om de vil kunne utgjøre en trussel mot norsk natur generelt og mot edelkrepsen spesielt. De skal også vurdere om artene kan etablere seg og overleve i norsk natur og klima i dag og frem mot år 2100.

Les mer om risikovurderingen på nettsidene til VKM

Powered by Labrador CMS