Innvalgt i vitenskapsakademi

Professor Brit Salbu er innvalgt som fellow (medlem) av Royal Society of Chemistry (RSC). RSC er Europas største organisasjon for å fremme kjemivitenskapene.

Publisert
"Professor Brit Salbu."
"Professor Brit Salbu."

Fellow (med forkortelsen FRSC) er en seniorkategori for medlemskap, og det er spesielle krav for å få tittelen. Man kan ikke foreslå seg selv som fellow, men man må foreslås av andre medlemmer av Royal Society of Chemistry.

- Det er svært overraskende og en ære å få en slik internasjonal aksept, kommenterer Brit Salbu.

Brit Salbu er leder for UMBs Isotoplaboratorium og Miljøkjemiseksjonen. Et sentralt mål for forskningen er å vurdere langtidskonsekvenser og risiki av miljøgifter (radionuklider og metaller) i ulike økosystemer.

Isotoplaboratoriet er utviklet fra et internt service-laboratorium til en anerkjent aktør i internasjonal forskning (EUs 3-6 rammeprogam). Det har gode evalueringer og stor internasjonal virksomhet. Salbu er også innvalgt som medlem og gruppeleder i Det Norske Vitenskapsakademi.