En notis fra UiT Norges arktiske universitet - les mer.

I en tredel av sakene der det for eksempel er meldt om bekymring for at barnet har vært vitne til vold i nær familie, omtales ikke konklusjonen på dette i den endelige undersøkelsesrapporten. Det kan føre til at viktig informasjon er borte dersom det kommer inn ny melding om samme barn.
I en tredel av sakene der det for eksempel er meldt om bekymring for at barnet har vært vitne til vold i nær familie, omtales ikke konklusjonen på dette i den endelige undersøkelsesrapporten. Det kan føre til at viktig informasjon er borte dersom det kommer inn ny melding om samme barn.

Ny forskning viser store forskjeller i barnevernets arbeid

To nye forskningsrapporter om barnevernets arbeid, som forskere ved UiT har vært med å utarbeide, viser store forskjeller i hvordan bekymringsmeldinger blir vurdert og undersøkelser gjennomført.

Rapportene er del av et stort forskningsprosjekt som Bufdir satte i gang i 2015, året etter at direktoratet ble fagdirektorat for kommunalt barnevern. Prosjektet har vært ledet av UiT og førsteamanuensis Svein Arild Vis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord, UiT, og fire andre forskere ved UiT har vært involvert.

Arbeidet er gjennomført i samarbeid med Universitetet i Bergen, NTNU og NORCE. Formålet er å få dybdekunnskap om dagens praksis og kunne utarbeide god støtte til kommunal saksbehandling.

– Det har vært en omfattende datainnsamlingsprosess. Prosjektet er unikt fordi vi har et veldig stort utvalg og kan gjøre avanserte statistiske analyser over hva som har mest betydning for beslutningene som blir tatt i barnevernet. Vi har gjort mange nye funn, sier Vis.

Les mer om rapportene på hjemmesidene til UiT

Powered by Labrador CMS