Manuel Schweikle oppdaget at en vannbasert gele som inneholder kalsiumfosfat-mineraler skaper et miljø som ligner det naturlige beinet. Det bidro til mer effektiv nydannelse av bein. (Foto: Margit Selsjord OD/UiO)
Manuel Schweikle oppdaget at en vannbasert gele som inneholder kalsiumfosfat-mineraler skaper et miljø som ligner det naturlige beinet. Det bidro til mer effektiv nydannelse av bein. (Foto: Margit Selsjord OD/UiO)

Kan nytt bein i munnen lages i en gele?

Har forsket frem en gele som er lovende for behandling av tannsykdom.

Publisert

Når du blir eldre øker risikoen for sykdom. I munnhulen kan sykdommer angripe bein og vevet omkring tenner og implantater. Dette er sykdommer i tannkjøttet som kan bli et problem når du blir eldre.

Konsekvensen av disse sykdommene kan være at beinet som tannen er festet i forsvinner, og tannen kan falle ut. Eller vevet rundt et implantat blir så betent at den kunstige tannen må skiftes ut.

På jakt etter nye materialer og metoder

For å kompensere for de ødeleggende konsekvensene av det som på fagspråket heter periodontale og peri-implantale sykdommer, leter forskerne etter nye materialer og metoder som kan legge til rette for ny dannelse av bein.

I en nylig publisert doktorgrad har Manuel Schweikle, stipendiat ved Det odontologiske fakultet, forsket frem en gele som har potensiale til å bli et nytt behandlingsalternativ for disse sykdommene.

Miljø som ligner beinet

Schweikle oppdaget at en vannbasert gele, en såkalt hydrogel som inneholder kalsiumfosfat-mineraler, skaper et miljø som ligner det naturlige beinet.

— Når denne spesielle hydrogelen blir plassert i den ødelagte delen av beinet, vil beinceller fra omkringliggende vev flytte seg inn, forklarer han.

Beincellene vil deretter starte med å bryte ned gelen og mineralene den inneholder, og så begynne å lage nytt bein.

Manuel Schweikle har forsket på hvordan beindannelse skjer i en vannbasert gele. (Foto: Margit Selsjord, OD/UiO)
Manuel Schweikle har forsket på hvordan beindannelse skjer i en vannbasert gele. (Foto: Margit Selsjord, OD/UiO)

Årsaken til at bein dannes raskere i denne spesielle gelen, er å finne i mineralene. Strukturen i mineralene på atomnivå har ikke en regelmessig oppbygging, ifølge Schweikle.

— Dette gjør det enklere for beinceller å bryte ned kalsiumfosfat-mineralene i gelen, og omgruppere dem til beinmineraler. Rett og slett å lage nytt bein.

Mange ulike metoder

— Det var viktig å undersøke effekten hydrogelen hadde på beinceller. Vi brukte mange forskjellige metoder for å beskrive egenskapene til hydrogelen, sier Schweikle.

Han tok også for seg hvordan hydrogelen kan lages, og demonstrerte hvordan beinceller trives i gelen. Et klart funn var en mer effektiv nydannelse av bein.

Mulig behandling

— I et samfunn med stadig flere eldre, vil omfanget av periodontale sykdommer øke, og vi har med denne forskningen skissert et potensielt behandlingsalternativ, sier Schweikle.

- Dette er en behandling som både er enkel, og ikke minst effektiv. I tillegg kan den bli samfunnsøkonomisk gunstig, og spare den enkelte pasient for unødig lidelse fordi behandlingen er så skånsom, avslutter Schweikle.

Referanser:

Schweikle, Manuel; Bjørnøy, Sindre Hove; Van Helvoort, Antonius; Haugen, Håvard Jostein; Sikorski, Pawel & Tiainen, Hanna. "Stabilisation of amorphous calcium phosphate in polyethylene glycol hydrogels". Acta Biomaterialia. 21. Mars 2019. Sammendrag.

Chahal, Aman Singh; Schweikle, Manuel; Heyward, Catherine Anne & Tiainen, Hanna. "Attachment and spatial organisation of human mesenchymal stem cells on poly(ethylene glycol) hydrogels". Journal of The Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 3. Mai 2018. Sammendrag.

Schweikle, Manuel; Zinn, Thomas; Lund, Reidar & Tiainen, Hanna (2018). "Injectable synthetic hydrogel for bone regeneration: Physicochemical characterisation of a high and a low pH gelling system". Materials Science and Engineering C: Materials for Biological Applications. 17. April 2018. Sammendrag.